Jeugdbeleid

Na een aantal goede jaren worden de verenigingen steeds vaker geconfronteerd met een teruglopend jeugdledental. 

Tevens vindt er een groot verloop onder diezelfde jeugdleden plaats. Een aantal verenigingen ervaart dit blijkbaar als een knelpunt gezien het feit dat deze verenigingen regelmatig bij de KNLTB aankloppen met vragen als: “Hoe kunnen wij het grote verloop onder onze jeugdleden voorkomen?”

“Onze vereniging wil in de winter meer voor de jeugd gaan doen, hoe zetten we zoiets op?” Deze en nog meer vragen worden niet zomaar gesteld. Uit deze vragen blijkt de interesse voor de jeugd. De vereniging vindt het blijkbaar belangrijk om aandacht te hebben voor de jeugd. Deze belangstelling kunnen wij als KNLTB alleen maar toejuichen en ondersteunen.

Wat is een Jeugdbeleidsplan? 

In het Jeugdbeleidsplan staat omschreven wat je als vereniging met de jeugd wilt bereiken, waarom je dat wilt bereiken, hoe je het wilt bereiken en binnen welke tijd je het wilt bereiken. Ideeën kan je dan toetsen aan het Jeugdbeleidsplan. Staat bijvoorbeeld een dropping-idee binnen het Jeugdbeleidsplan (bijvoorbeeld als zijnde “groepsbinding binnen de jeugdafdeling bevorderend”) vermeld, dan zullen er weinig problemen zijn. Staat het echter niet binnen het Jeugdbeleidsplan vermeld, dan vindt het dropping-idee binnen de tennisvereniging geen doorgang.

Maar wat als een heel grote groep binnen de jeugdafdeling toch graag een dropping wil houden en het staat niet expliciet vermeld in het Jeugdbeleidsplan. Moet je dan je ogen gesloten houden? Nee dus, in zo’n geval zul je moeten bekijken of het dropping-idee ergens binnen het Jeugdbeleidsplan kan worden geplaatst.

Houvast voor vereniging

Hiermee geven wij aan dat een plan als het Jeugdbeleidsplan iets dynamisch is. Het verandert met de omgeving en de tijd mee. Bovendien is een Jeugdbeleidsplan iets specifieks voor een vereniging. Het komt namelijk tot stand aan de hand van specifieke verenigingskenmerken.

Daarom krijg je ook geen kant en klaar Jeugdbeleidsplan voorgelegd, maar zul je dit zelf moeten ontwikkelen aan de hand van het stappenplan. Kortom, een Jeugdbeleidsplan is een houvast voor de vereniging als het gaat om het uitvoeren (of verwijderen) van bestaande activiteiten en het invoeren van nieuwe activiteiten.

Ook te gebruiken voor verantwoording

Je zal je te allen tijde moeten kunnen verantwoorden voor datgene wat je doet. In de eerste plaats naar personen binnen de vereniging, onder andere de (jeugd)leden, de trainer en nieuwe commissieleden. Daarnaast ook naar personen buiten de vereniging, onder andere potentiële leden, maar ook de gemeente bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag of om de sponsors aan te tonen hoe goed er met de jeugd wordt gewerkt.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.