Aanleg en renovatie tennisbanen

Verenigingen die van plan zijn hun tennisbanen te vervangen of te renoveren kunnen terecht bij een aannemer die aangesloten is bij de VTN (branchevereniging voor tennisbaanbouwers). Met een tennisbaanbouwer die lid is van de VTN weten tennisclubs zich verzekerd van het beste advies en service bij de aanleg, het onderhoud en de renovatie van hun tennisbanen.

De KNLTB adviseert verenigingen bij de aanleg van banen te kiezen voor één van de VTN-aannemers, die zich verplichten tot meer diensten dan alleen het opleveren van banen die voldoen aan de door NOC*NSF voorgeschreven minimale kwaliteitseisen. Deze bedrijven werken volgens een door de vereniging gehanteerd reglement waarin met name de kwaliteit van uitvoering en de betrouwbaarheid van handelen worden bewaakt. Ze stellen zich bovendien open voor controle van deze werkwijze.

Meerwaarde voor vereniging

In november 2015 is een nieuw convenant tussen de VTN en KNLTB tot stand gekomen waarin de bestaande samenwerking wordt geïntensiveerd. Belangrijkste reden is het borgen van een nog hogere kwaliteit van aanleg, goede informatievoorziening en een adequate nazorg van projecten zodat verenigingen meer zekerheden hebben tijdens en na de aanleg. Daarbij speelt kennisdeling en kennisbevordering een belangrijke rol. In de samenwerking staat de meerwaarde voor de vereniging continu centraal.

Voor meer informatie over de VTN vind je hier. De KNLTB adviseert graag een tennisclub bij renovatie of uitbreidingsplannen. Voor meer informatie en advies over tennisbanen en accommodaties kan de vereniging dan ook contact opnemen met een KNLTB Accountmanager.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.