Green Deal Sportvelden: Chemievrij sportveldenbeheer

De Green Deal Sportvelden (GDS) heeft als doel er voor te zorgen dat er vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden. Dit is een afspraak tussen overheid, sportsector en bedrijfsleven. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is verboden, sportterreinen zijn echter en vooralsnog van dat verbod uitgezonderd tot 2020. Binnen de GDS wordt gewerkt aan het uitfaseren van deze middelen.

Geïnteresseerden kunnen vanaf nu actief betrokken worden bij de GDS. Het platform daarvoor is het Innovatienetwerk. Dit platform biedt de mogelijkheid voor iedereen om kennis te vergaren en bij te dragen aan het vinden van oplossingen. Via het Innovatienetwerk wil de GDS onder andere verenigingen betrekken om samen te werken aan innovatie en het vaststellen van best practices. Het platform biedt iedereen de kans om ervaringen over chemievrij beheer te delen en kennis te vergaren.

Via deze link kun je je aanmelden als deelnemer van het Innovatienetwerk. Dat is geheel gratis. Via het Innovatienetwerk word je verder op de hoogte gehouden van de best practices die ontwikkeld gaan worden en kun je deelnemen aan bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden over allerlei thema’s betreffende beheer en onderhoud. Je kunt zelf ook voorstellen doen voor best practices, deze worden vervolgens getoetst door een expertpanel. Via dit platform werkt iedereen mee aan een chemievrij beheer. Meld je daarom aan zodat je betrokken bent en onder andere op de hoogte wordt gehouden over ontwikkelingen op dit gebied. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.