Ik kan gooiend serveren 2

Met deze oefening ontwikkelen de spelers een bovenhandse strekworp als basis voor de servicebeweging.

Organisatie

Spelers gooien naar een mikpunt dat de coach vasthoudt (in dit geval het racketblad). Als het mikpunt op het hoogste punt of vlak voor de speler is, gooit de speler de bal naar het mikpunt. Vervolgens raapt de speler een nieuwe bal.

Trainerstips:
- Spelers moeten omhoog gooien
- De balansarm wijst omhoog (in de richting van waar de bal naartoe gegooid wordt)
- Zorg ervoor dat de speler na het gooien van de bal in balans blijft