Accreditatie

Om de kwaliteit van tennisleraren te verbeteren, startte de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) per 1 januari 2016 met het systeem voor Permanente Ontwikkeling. Belangrijkste component van PO is bijscholing.

Iedere tennisleraar die binnen twee jaar 24 PO punten behaalt met het volgen van bijscholing, kan zijn/haar licentie verlengen en lesgeven op de tennisclub. Tennisclubs zijn verplicht om samen te werken met een leraar met een geldige licentie.

Accreditatie achteraf

De bijscholingskalender komt niet alleen vóór, maar ook zeker dóór de tennisleraren tot stand. Heb jij een cursus gevolgd waarvan je denkt dat die interessant is voor een groot aantal andere trainers? Lees dan het document met richtlijnen en vul het formulier 'Aanvraag en richtlijnen accreditatie achteraf' in. Mocht de gevolgde bijscholing voldoen aan alle eisen en neemt de KNLTB de bijscholing op in de kalender, dan ontvang jij hier automatisch ook punten voor. 

Accreditatie vooraf

Het systeem van PO biedt mogelijkheden voor externe partijen die cursussen verzorgen. Dit kunnen tennisscholen zijn die intern een cursus aanbieden aan hun leraren of om opleidingsinstanties die interessante bijscholingen verzorgen. Om kwaliteit van de cursussen te garanderen, worden de bijscholingen vooraf geaccrediteerd. Lees het 'Aanvraag en richtlijnen accreditatie vooraf' voor externe opleiders voor meer informatie en vul het aanvraagformulier in.  

Accreditatie van intervisies 

Binnen de Permanente Ontwikkeling (PO) heeft de tennisleraar de mogelijkheid om zich in een bepaald gebied door te ontwikkelen via intervisiebijeenkomsten. Bij intervisie staat het leren van en met elkaar centraal. Intervisie is een groepsleerproces, ter verbetering van het eigen functioneren. Intervisie is een proces van geven en ontvangen; je geeft elkaar de ruimte om een casus in te brengen en je geeft elkaar feedback. Tennisleraren kunnen PO punten verdienen door deel te nemen aan een intervisiebijeenkomst. Ook kun je zelf een intervisiebijeenkomst organiseren. Lees in dat geval het formulier ‘Richtlijnen accreditatie intervisie’ en vul de accreditatieaanvraag in. 
   

Aanvraag en richtlijnen accreditatie achteraf

Waardevolle cursus gevolgd? Wellicht krijg je PO punten hiervoor!

Aanvraag en richtlijnen accreditatie vooraf

Als externe opleider een cursus aanbieden voor tennisleraren?

Richtlijnen accreditatie intervisie

Zelf een intervisiebijeenkomst voor andere tennisleraren organiseren?

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.