De Week van Respect: houd tennis veilig en sportief

Afgelopen maandag begon de Week van Respect. Zeker 130 gemeenten en 14 sportbonden besloten al eerder om actief mee te doen aan de week. Op die manier bereikt de campagne in één keer meer dan 100.000 jongeren. De Week van Respect is een uitgelezen gelegenheid om met jouw club te helpen om sportiviteit en respect op de kaart te zetten, zodat uiteindelijk iedereen op een club zich prettig en veilig voelt en misstanden besproken worden. De KNLTB werkt daar zelf ook hard aan met het project Fair Play.  

Vanuit de organisatie van de Week van Respect worden zo veel mogelijk sportverenigingen aangespoord om een eigen Respectzone te creëren. Daarvoor is de Week van Respect een uitstekende gelegenheid, maar de Respectzone is niet iets van alleen deze week. Het is een blijvende, fysieke plek waar mensen zich expliciet kunnen uitspreken over het thema en waar de kaders en de spelregels ervan kunnen worden gedeeld. Wil jij met je club dit ook doen en een mooie aftrap van de Respectzone organiseren? Nodig dan bijvoorbeeld een bekende gastspreker uit die de leden aanspreekt. Heb je met jouw club nog geen plannen gemaakt voor een Respectzone maar wil je dat wel? Kijk dan op de website van de Week van Respect hoe je dat goed aanpakt.

Fair Play

De KNLTB realiseert zich ook dat ongewenst of niet-integer gedrag niet past op en om de baan. De tennissport moet sportief, veilig en respectvol blijven en daar zijn recreanten, tennisleraren, bestuurders, scheidsrechters, toeschouwers en ouders samen verantwoordelijk voor. Met het project Fair Play biedt de tennisbond alle betrokkenen een éénduidige structuur voor bewaking van een sportief en veilig tennisklimaat en de aanpak van integriteitskwesties.

De KNLTB wil samen met de tennisverenigingen een vuist maken tegen ongewenst gedrag. Daarom heeft de bond binnen Fair Play ook een Model Tuchtreglement voor Verenigingen opgesteld waar alle clubs gebruik van kunnen maken. Verder dienen verenigingen ernstige misdragingen te melden bij de KNLTB, die deze zaken vervolgens behandelt.

Op de pagina over Fair Play hier op Centrecourt.nl vind je meer informatie en een groot aantal relevante downloads. Wil je een concrete misdraging melden? Er zijn verschillende manieren om melding te maken. Deze manieren en de te volgen procedures staan helder beschreven.