Workshops Tenniskids@school: concrete handvatten voor tennisles aan schoolklassen

De afgelopen weken werden op verscheidene plekken in het land weer workshops Tenniskids@school gegeven. Het betrof workshops voor tennisleraren waarin alle basiselementen van Tenniskids@school voorbij kwamen en waarin vooral de nadruk lag op het aanbieden van tennis aan grote groepen, zoals een schoolklas van dertig kinderen. De reacties van deelnemers waren heel positief. Zeker het praktische karakter van de workshops, waardoor leraren er ook direct iets aan hebben in hun werk, kon op veel waardering rekenen.

“In deze workshops komt echt de basis aan de orde”, zegt Jurre Holman, die zelf een aantal workshops gaf. “Heb je als tennisleraar nog geen ervaring in het aanbieden van tennis aan grote groepen in een gymzaal, dan is deze workshop heel geschikt. Zeker de deelnemers die daar nog nauwelijks ervaring in hadden, waren heel tevreden.”

Workshops in gymzalen

Want daar zit een van de grote uitdagingen voor tennisleraren die aan de slag gaan met Tenniskids@school: werken met grote groepen kinderen die de tennissport nog niet of nog niet goed kennen. “In dat opzicht waren de workshops van dit seizoen ook weer net iets completer dan eerdere jaren, want we hebben ze veelal in gymzalen van scholen kunnen geven in plaats van op tennisparken. Die gymzalen verschillen erg van elkaar, soms zijn ze klein, wat ouder, zijn de mogelijkheden beperkt. De uitdaging is om in die setting toch aan een grote groep kinderen een leuke tennisles aan te bieden. De tennisgerelateerde oefenstof, dat is veel minder een probleem. Dat hebben de meeste tennisleraren wel onder de knie.”

Aanpassen aan niveau

Met de workshop wordt beoogd tennisleraren zoveel mogelijk concrete handvatten te bieden om goed uit de voeten te kunnen met Tenniskids@school. En dan gaat het soms om kleine dingen. Holman: “Moeten ze de kinderen tijdens de uitleg van een oefening bijvoorbeeld laten zitten of staan, zoiets. En ook een heel relevante vraag: hoe pas je een oefenvorm of spelvorm relatief makkelijk aan zodat het goed aansluit bij het niveau van het kind. Je hebt immers te maken met een heel grote groep, waarin niet elk kind hetzelfde niveau en dezelfde mogelijkheden heeft. Maar je wil het wel zo aanbieden dat alle kinderen in een klas het leuk vinden en er iets aan hebben. Je moet dus kunnen differentiëren. Dat komt ook nadrukkelijk aan de orde.” Verder hoeft de nadruk tijdens een les op school nog niet heel erg op technische vaardigheden te liggen. “We willen de kinderen vooral zo snel mogelijk een beeld geven bij de bedoeling van het tennisspel. Uit ervaring weten we dat veel kinderen niet precies weten wat de bedoeling van tennis is. Als ze het spelconcept begrijpen, is de kans groter dat ze het leuk vinden en vaker willen spelen.”

Stappenplan

Heb je nu de workshop niet gevolgd maar wil je met jouw club wel aan de slag met Tenniskids@school, gebruik dan vooral het stappenplan van de KNLTB. Met die leidraad kun je zorgvuldig te werk gaan en van Tenniskids@school stap voor stap een succes maken. Ook voor een ervaren tennisleraar als Ruud Baars van Baars Tennisschool, bleek dit een grote meerwaarde: “Ik dacht altijd dat ik prima wist hoe ik schooltennis moest opzetten, maar in het stappenplan van de KNLTB stonden ook voor mij nog heel goede tips en ideeën!”

Op zoek naar meer achtergrondinformatie over de opzet van Tenniskids@school en de partijen die hierbij een rol kunnen spelen? Neem een kijkje op http://www.knltb.nl/school. Het kan ook goed zijn dat je wel alle benodigde informatie hebt, maar niet over (voldoende) materialen beschikt om Tenniskids@school goed te kunnen aanbieden. Weet dan dat je ook materialen kunt lenen bij de KNLTB. Kijk op www.knltb-uitleen.nl.