Tennis voor iedereen toegankelijk met Mastersplan Aangepast Tennis

De KNLTB is er voor iedereen die van tennis houdt. Zij steunt dus ook nadrukkelijk alle initiatieven om tennis mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat iedereen met een beperking die graag wil tennissen, dit in zijn of haar omgeving kan doen. Daar brengt de KNLTB graag verandering in. Daarom is de bond in samenwerking met het Fonds Gehandicaptensport en sportmarketingbureau Triple Double gestart met het ‘Masterplan Aangepast Tennis’.

Vorige maand was de aftrap van het plan met een inspiratiesessie, waarin een brede groep betrokkenen hun opvattingen en ideeën aangaande aangepast tennis kon inbrengen. Organisaties als NOC*NSF, Special Olympics en de Esther Vergeer Foundation, maar ook ondernemers en journalisten waren daarbij aanwezig. Op basis van deze informatie zijn inmiddels de eerste ideeën vorm gegeven. Volgende week tijdens de Ricoh Open in Rosmalen worden die nader toegelicht.

Grootse aanpak

“Tennis moet toegankelijk zijn voor iedereen”, vat Albert Jan Smid, manager Commerciële Zaken bij de KNLTB,  de opzet van het plan nog eens kort en krachtig samen. “Met het Masterplan willen we een serieuze  stap zetten richting dat doel en dus pakken we het groots aan. De ambitie is dat er bij elke tennisvereniging een mogelijkheid is om aangepast te tennissen. Het aantal verenigingen dat ermee bezig is stijgt, maar het kan beter. Onze rolstoeltennissers zijn toonaangevend in de wereld en in de komende jaren worden er in Nederland mooie evenementen georganiseerd die betrekking hebben op aangepast tennis. Dat zijn de eerste belangrijke stappen op dit gebied.”

Concrete stappen

De inspiratiesessie in mei was een succes, waar Smid met tevredenheid op terugkijkt. “Er zijn goede punten uit gekomen en we hebben daar een DNA aangepast tennis kunnen bepalen. Op 16 juni presenteren we ons eerste bevindingen aan een brede groep betrokkenen. Daarna kunnen we écht concrete stappen gaan maken.” Hoe de route naar het einddoel er vervolgens exact uitziet, is nog moeilijk te zeggen. Het plan moet immers gedurende het proces verder vorm krijgen en moet worden gedragen door alle stakeholders. “We gaan er de gehele zomer aan werken”, blikt Smid vooruit. “De verwachting is dat in oktober het Masterplan af is.”