Tweede KNLTB Trainerscongres krijgt mooie waardering van bezoekers

Op vrijdag 16 december stond in het Topsportcentrum in Rotterdam voor de tweede keer het KNLTB Trainerscongres op het programma. Waar tijdens de eerste editie 1000 tennistrainers op het congres afkwamen, barstte de zaal deze keer bijna uit zijn voegen met ruim 1.200 bezoekers. Het congres, met ‘keynote speaker’ Judy Murray en een groot aantal interessante kennissessies, kon rekenen op grote tevredenheid van de trainers.  Ze waardeerden het congres met een gemiddeld cijfer van 7,4.

Judy Murray bleek een publiekstrekker. De Schotste coach en moeder van wereldtoppers Andy en Jamie vertelde aan de hand van haar eigen loopbaan hoe zij denkt dat een tennistrainer het best pupillen kan begeleiden en keuzes kan maken. Bijna 63% van de bezoekende trainers toonde zich tevreden of zeer tevreden over haar voordracht tijdens het plenaire gedeelte. Algemeen Directeur van de KNLTB Erik Poel kon met zijn toelichting op de visie, ambities en het beleid van de KNLTB op nog betere cijfers rekenen. Meer dan 86% van de bezoekers was tevreden of zeer tevreden over zijn verhaal.

Sessies

De twaalf verschillende kennissessies, die voornamelijk inspeelden op actuele en belangrijke thema’s voor de tennisleraar, konden eveneens op behoorlijke tevredenheid rekenen. Ook daarbij waren de sessies ‘Developing skills in under 10s’ en ‘Make players think’ van Judy Murray zeer populair, maar dat gold tevens voor sessies als ‘Materiaal-advies’ en ‘Leer, verrijk en breng in de praktijk’. Over de eerste toonde meer dan driekwart van de bezoekers zich tevreden of zeer tevreden op de onderdelen inhoud, duur, presentatie en praktische toepasbaarheid. ‘Leer, verrijk en breng in de praktijk’ kreeg een vergelijkbare waardering.

De cijfers bieden alle aanleiding voor een derde editie van het congres in 2017. Bijna 90% van de bezoekers vorige maand gaf aan daar zeker weer bij te zijn.