Nederlandse Padelbond en KNLTB bundelen krachten

De Nederlandse Padelbond en de KNLTB zijn een samenwerking gestart om de ontwikkeling van de padelsport in Nederland te intensiveren. De bonden hebben de gezamenlijke ambitie om het aantal padelbanen en padelspelers in Nederland te vergroten. Dit doen zij onder andere door promotie van de sport, het aanleggen van padelbanen en het organiseren van een gezamenlijk padelcompetitie en toernooien. In 2016 blijft het NPB toernooien circuit ongewijzigd en start in het najaar een eerste gezamenlijke competitie (pilot).

Krachten bundelen

De Nederlandse Padelbond vertegenwoordigt met succes padel in Nederland. In samenwerking met de KNLTB gaat de bond padel breder aanbieden, om zo de padelsport in de breedte verder te stimuleren. De infrastructuur, die voor de brede uitrol nodig is, is volledig aanwezig bij de tennisbond. De operationele processen om bijvoorbeeld competities en toernooien op te zetten, verenigingsondersteuning en accommodatieadvies te bieden en om trainers op te leiden lopen volledig één op één met die van tennis. 

Peter Bruijsten, bestuurslid PR & Communicatie van de Nederlandse Padelbond zegt over de samenwerking: “Door onze internationale ervaringen weten we dat padel, vooral tijdens de introductiejaren in een nieuw land, attractief is voor een bepaalde groep sporters: voormalige of bestaande tennissers. Dankzij samenwerking met de KNLTB bieden we deze groep sporters snel en eenvoudig toegang tot padel. Daarnaast sluiten tennisbanen prima aan bij padelbanen, waardoor groei bij bestaande tennisparken nu binnen handbereik is. Bovendien biedt de samenwerking ons middelen die anders meer tijd zouden vergen.” 

Volgens de tennisbond is padel een goede aanvulling op het bestaande tennisaanbod. Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB: “We zien de behoefte van tennissers aan variatie en keuzevrijheid. Steeds meer tennisverenigingen hebben om die reden de wens om een padelbaan aan te leggen, wat weer zorgt voor meer reuring en levendigheid op de club. Padel is hierdoor een mooie aanvulling voor huidige leden en de sport trekt tevens nieuwe mensen naar de club.”

Over de Nederlandse Padelbond

De Nederlandse Padelbond is het officiële Nederlandse lid en vertegenwoordiger van de Federación Internacional de Padel (FIP), de internationale padelbond.  De NPB heeft ten doel de beoefening van padel te bevorderen in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door uitschrijven, regelen en bevorderen van padelwedstrijden; medewerking verlenen aan hen die padel beoefenen; als representatieve organisatie van het padel in Nederland samenwerken met nationale organisaties in andere landen; spel- en wedstrijdregels vaststellen en de naleving daarvan bevorderen; bij de bouw van nieuwe sportinrichtingen bevorderen dat ruimten worden ingenomen waarin padel kan worden beoefend en voldoen aan internationale eisen; padeltrainers en scheidsrechters opleiden en certificeren.