Weet waarom je leden vertrekken: de afmeldmonitor resultaten

Jaarlijks zeggen duizenden leden hun tennislidmaatschap op. Om inzicht te krijgen in de redenen waarom men het tennislidmaatschap opzegt, heeft de KNLTB de Afmeldmonitor in het leven geroepen. Lees hier de resultaten van de eindanalyse.

Dit onderzoek werd in samenwerking met het Mulier Instituut uitgevoerd.

Robert Jan Schumacher, Manager Communicatie KNLTB: "We willen de motieven om het lidmaatschap op te zeggen zo goed mogelijk achterhalen zodat wij als KNLTB hierop beleid kunnen gaan voeren. We willen in de toekomst samen met jullie, de verenigingen, zo min mogelijk uitval realiseren."

Blessures en tijdgebrek

Meer dan een kwart van de afmelders geeft aan dat het tennislidmaatschap is opgezegd als gevolg van een of meer blessures. Dit speelt minder onder de 26- tot en met 35-jarigen. Naarmate men meer jaren tennist, en dus meer tenniservaring heeft, geeft men steeds meer aan dat men vanwege blessures het lidmaatschap heeft opgezegd. Tennis hoeft niet de oorzaak van de blessure te zijn. De blessures kunnen ook ontstaan zijn door andere activiteiten. Op dit moment doet de KNLTB onderzoek naar blessures, de soorten, oorzaken en gevolgen. Met de resultaten die eind 2014 gepresenteerd worden, kunnen clubs gericht aan de slag met blessurepreventie.   

Ook tijdgebrek wordt relatief vaak genoemd als voornaamste afmeldreden. Van de afmelders zijn er, in vergelijking met alle KNLTB-leden, relatief veel vertegenwoordigd in de lagere leeftijdsgroepen (18-25 en 26-35 jaar) en in de hoogste leeftijdsgroep (65+).

Iets meer dan een kwart van de afmelders zegt dat de kans groot of zeer groot is dat zij in de toekomst weer lid zullen worden van een tennisvereniging. 

Verenigingsadviseurs

Hoe zorgen we ervoor dat leden zo lang mogelijk plezierig blijven tennissen op de vereniging? De KNLTB Verenigingsadviseurs helpen je hierbij door advies op maat te geven.

Schumacher: "De Verenigingsadviseurs zijn de schakel tussen de KNLTB en jouw vereniging. Iedere vereniging is anders, daarom bieden we deze ondersteuning."

Neem contact op met de adviseur in jouw regio om exact te bepalen hoe jouw vereniging meer leden kan behouden.