PO Workshop

Opleiding en ontwikkeling

De KNLTB hecht grote waarde aan de kwaliteit van leraren. Leraren bepalen immers voor een groot deel het plezier wat de spelers aan de sport beleven, maar ook het succes van de vereniging.

Om de kwaliteit van lessen op de verenigingen te waarborgen heeft de KNLTB de volgende voorwaarde met verenigingen afgesproken in het Algemeen Reglement, artikelnummer 12: een vereniging werkt uitsluitend met een leraar met een geldige licentie. Dat houdt het volgende in:  

Wil jij weten of een leraar over een geldige licentie beschikt? Vul zijn/haar naam dan in het Lerarenregister.

Wat is het verschil tussen een diploma en een licentie? 

Een diploma heeft de leraar voor altijd. Het diploma geeft aan dat deze persoon de basiskennis en -vaardigheden heeft om de functie uit te oefenen. Een licentie is een periodieke relatie: de licentie geeft aan dat de leraar up-to-date is voor het uitvoeren de functie.

Inzicht en overzicht 

De KNLTB brengt samen met verenigingen en leraren in kaart wie waar lesgeeft, om overzicht te houden van de huidige situatie. Dit geeft inzicht en de mogelijkheid tot gerichte communicatie om leraren en verenigingen mee te ondersteunen. Het is een meetbaar systeem om de kwaliteit en veiligheid te verhogen en te bewaken.  

Het in kaart brengen helpt een overall beeld te krijgen; is er een tekort? Zo ja, waar? Hiermee kan bij het aanbod voor opleidingen tennis- en padelleraren rekening gehouden worden. 

En hiermee willen we de samenwerking tussen verenigingen en leraren verder stimuleren en inzicht geven en krijgen in het aantal actieve leraren bij verenigingen. Het is statutair een voorwaarde voor een KNLTB vereniging om te werken met leraren met een licentie, dus voor de vereniging van belang dit goed te weten.

Behoud van succes van de vereniging en leraar 

Zodra we inzichtelijk hebben welke leraar waar actief is, kunnen we de leraren (blijven) voorzien van alle voordelen van het zijn van een leraar met licentie. En samen met jullie werken aan het behoud van kwalitatief goede leraren door middel van het Permanente Ontwikkeling (PO) programma, wat bijdraagt aan het succes van jullie vereniging.

NOC*NSF en Sportakkoord

Met dit beleid lopen we vooruit in de plannen en adviezen van NOC/NSF. Inmiddels is Sportakkoord II van start gegaan, dat drie ambities kent om de sport in Nederland te versterken: het fundament op orde, een groter bereik en meer (zichtbare) betekenis. We hebben een Factsheet Sportakkoord opgesteld waarmee we verenigingen ondersteuning bieden in het realiseren van de ambities.

Samen gaan we voor kwaliteit, veiligheid en plezier op de baan voor iedereen!