Logo Whoznext Incl Wit

Starten met WhoZnext

Voordat je start met WhoZnext is het belangrijk dat er een WhoZnext-coach wordt aangesteld voor de begeleiding van de jongeren. Voor WhoZnext-coaches is er speciaal een online training ontwikkeld. Tijdens deze training krijgen ze handvatten aangereikt die kunnen helpen bij het coachen van de teams, waarbij de focus ligt op de groepsdynamiek en de persoonlijke ontwikkeling van de WhoZnexters.

De rol van de WhoZnext-coaches kan uitstekend worden ingevuld door de tennis- en/of padelleraren van de vereniging. De leraar staat in contact met de jeugd en kan ze enthousiasmeren, hij/zij wordt echt de verbinder op de vereniging. Daarnaast ontwikkelt de leraar bepaalde competenties. Als coach van een WhoZnext-team, ontvangt de leraar PO-punten voor het volgen van de online training en jaarlijkse intervisiesessies.

Starten van een WhoZnext team

Als het bestuur goedkeuring heeft gegeven en er voldoende enthousiaste jongeren en een coach binnen de vereniging zijn, zijn alle ingrediënten aanwezig voor het opzetten van een WhoZnext-team.

  • Stap 1: Creëer een tof team (de ‘harde kern’) met vijf tot acht enthousiaste jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
  • Stap 2: Benoem een coach van het WhoZnext team. Dit kan de tennisleraar,  iemand van het bestuur, de jeugdcommissie of een enthousiast lid zijn. De coach is minimaal 21 jaar oud.
  • Stap 3: De coach van het WhoZnext-team kan zich hier opgeven.
  • Stap 4: De coach krijgt een aanmeldformulier toegestuurd, waarbij de namen en bondsnummers van de spelers + coach moeten worden ingevuld. Ook wordt gevraagd naar de kledingmaten, zodat we het team de juiste kleding toe kunnen sturen.
  • Stap 5: De WhoZnext-coach krijgt toegang tot de online training, die handvatten biedt voor het coachen van het WhoZnext-team. Daarnaast wordt er contact met jullie opgenomen voor het inplannen van een startbijeenkomst bij jullie op de vereniging. De wordt verzorgd door iemand vanuit de KNLTB.
  • Stap 6: Start met de uitvoering van WhoZnext activiteiten!

“Nooit gedacht dat we in drie uur tijd een complete activiteit konden uitwerken die in de praktijk zo goed liep!” Tommie, WhoZnext-lid.

De KNLTB biedt teams:

  • Per WhoZnexter een t-shirt en een hoodie;
  • Een startbijeenkomst bij jou op de vereniging, verzorgd door iemand vanuit de KNLTB; 
  • Ieder jaar een inspiratiesessie tijdens Libéma Open, waarbij je andere WhoZnext-teams ontmoet en vervolgens toptennis kan kijken!
  • Toolkit met hulpmiddelen en promotiemateriaal.