JTK202105213023 OP

Succesvolle samenwerking

Als bestuur werk je samen met leraren en vrijwilligers aan de vitaliteit van jouw vereniging. Hierbij is een structurele samenwerking met de leraren cruciaal. De vijf belangrijkste pijlers die hierbij horen zijn: 

Gestructureerd overleg

Voorafgaand aan een nieuw seizoen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de gezamenlijke doelen. Staat ledenwerving bijvoorbeeld centraal, of juist ledenbehoud? Of richten jullie je als vereniging dit jaar ergens anders op, zoals het aantrekken van betere spelers voor de competitie?

Het blijft echter niet bij een gesprek aan het begin van het jaar en/of het einde van het jaar. Het is namelijk belangrijk om geregeld een formeel en een informeel overleg te hebben. Bespreek samen de frequentie, met wie het gesprek zal plaatsvinden en wat mogelijke onderwerpen zijn.  Alle afspraken rondom de samenwerking worden opgenomen in de overeenkomst en leg je vooraf dus goed vast met elkaar. De KNLTB heeft hiervoor modelovereenkomsten beschikbaar gesteld die je kunt gebruiken bij het vastleggen van een bepaalde rechtsverhouding. Ook het OGSM format kun je gebruiken om je plannen en doelen op 1 A4 te zetten. Doe dit samen met elkaar.

Taakuren

Naast zogeheten podium-uren (uren die de leraar daadwerkelijk op de baan staat), heeft een tennis- en of padelleraar ook taakuren die hij/zij betaald krijgt. Dit zijn uren die direct of indirect van belang zijn voor andere gerelateerde verenigingsactiviteiten. Uitvoerig onderzoek naar de arbeidspositie van tennisleraren toonde aan dat veel tennisleraren ongemerkt erg veel taakuren maken, naast hun uren op de baan. Een groot deel van deze leraren krijgen daar geen vergoeding voor. We stimuleren verenigingen om voorafgaand aan het seizoen met elkaar in gesprek te gaan over taakuren. Maak het goed inzichtelijk en ook waar je gezamenlijk meer of minder op wilt inzetten voor het aankomende seizoen. Het model taakurenplan kun je hiervoor als hulpmiddel gebruiken. Koppel dit ook vooral aan de gezamenlijke doelen.

Wil je meer te weten komen over een succesvolle structurele samenwerking? Bekijk dan onderstaand webinar: