Contributies en tarieven

Contributies en tarieven

Om aanbieders meer inzicht te geven in hoe de bijdrage aan de KNLTB in elkaar zit, waarvoor wordt betaald en wat je ervoor terugkrijgt wordt vanaf 2024 de factuur opgesplitst in een jaarlijkse bijdrage voor belangenbehartiging, een dienstverleningsbijdrage en een spelersbijdrage. Daarnaast zijn er diverse KNLTB producten en diensten, waarvoor bij af- of deelname een meerprijs wordt berekend. 

Tarieven 2024

Een vereniging betaalde jaarlijks een vaste verenigingsbijdrage én namens het lid de contributie per lid. Vanaf 2024 bestaat de bijdrage aan de KNLTB dus uit de drie componenten: een jaarlijkse bijdrage voor belangenbehartiging, een dienstverleningsbijdrage en een spelersbijdrage die de vereniging namens het lid betaalt. Alle drie deze bijdrages worden via de vereniging verrekend. 

De tarieven voor de verschillende bijdrages voor 2024 zijn inmiddels officieel vastgesteld en goedgekeurd door de Ledenraad. Hieronder vind je een overzicht van de tarieven van de verschillende bijdrages: 

Overzicht tarieven

Lidmaatschap 

2023 

2024     

Jaarlijkse bijdrage voor belangenbehartiging

€ 212,39

€ 223,01

Afdracht opgesplitst in 2 bijdrages:

  • Spelersbijdrage (per lid) 
  • Dienstverleningsbijdrage (per lid) 

€ 19,08

  • € 7,16  
  • € 11,92

€ 20,03

  • € 7,51  
  • € 12,52

   

  

 

Competities 

   
Competitie afdracht tennis Klik hier  
Competitie afdracht padel

Klik hier 

 

     

Toernooien 

  

 

Toernooi afdracht 

Klik hier

 

 

 

 

KNLTB Match

 

 

Clubcompetitie (intern)

 

Klik hier

Multiclubcompetitie (cluboverstijgend) 

 

Klik hier

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Voorlopige contributienota 

Elke vereniging ontvangt in februari de voorlopige contributienota. Deze is gebaseerd op het bij de KNLTB op 31 januari geregistreerde aantal leden conform het Algemeen Reglement van de KNLTB. 

Definitieve contributienota 

In oktober ontvangt elke vereniging de definitieve contributienota. Deze is gebaseerd op het aantal aangemelde leden in de periode van 1 februari t/m 30 september conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.