Typen laptop Computer

Tips voor het innen van contributie

Het innen van contributie is essentieel voor het bestaan van de vereniging. Hieronder hebben we een aantal praktische tips voor je op een rij gezet:

1) Wie bepaalt de hoogte van de contributie?

In een vereniging hebben de leden het voor het zeggen. Zij benoemen het bestuur, bepalen de hoogte van de contributie. Zij bepalen ook wat er gebeurt als iemand de contributie niet betaalt.

2) Wat is eigenlijk contributie? De contributie is onderdeel van een contract. In het contract komt meer voor dan alleen het betalen van contributie. Bijvoorbeeld: 

De vereniging biedt:

 • Een training per week
 • Gratis deelname aan de open training
 • Deelname aan de competitie
 • Gratis Sinterklaas feest met cadeau
 • Gratis afsluitend toernooi

Van het lid wordt verwacht:

 • Betaling contributie
 • De leden maken de club, iedereen moet daarom zijn steentje bijdragen.

3) Er zijn veel verschillen tussen verenigingen. Wat voor een vereniging zijn jullie?

 • Leden doen niets, er moet meer ingehuurd worden, de contributie zal hoger zijn
 • Een “dominant” bestuur nodigt niet uit mee te helpen
 • Een goede sfeer in de club maakt het vinden van vrijwilligers gemakkelijker
 • Als vriendenteams niets voor de club willen doen zullen ze meer contributie moeten betalen
 • Regelt het bestuur zaken slecht dan kan dat de leden niet kwalijk genomen worden. Wordt pas in september duidelijk dat er geen meisjes A team komt dan kun je iemand niet kwalijk nemen dat ze niet voor eind mei heeft opgezegd

 4) Maak duidelijk wat er met het geld gebeurt. Bijvoorbeeld van elke € 100 contributie gaat:

 • € 20 naar de bond
 • € 50 naar de trainers
 • € 40 naar velden en clubhuis
 • en het tekort wordt gedekt uit opbrengst bar en sponsoring

5) Laat nieuwe leden een formulier invullen (of contract tekenen) met de spelregels:

 • Wat levert de club en wat wordt er van een lid (of ouder) verwacht?
 • Hoe hoog is de contributie en wat is het entreegeld?
 • Hoe moet de contributie betaald worden?
 • Wat wil het lid (of de ouders) voor de club doen?
 • Vermeld dat als er niet betaald wordt de incassokosten voor rekening van het lid zijn.

6) Over geld praten is niet vies. Communiceer duidelijk over de contributie.

 • Maak een formulier met de (contributie)regels van de club en laat dat nieuwe leden tekenen.
 • Zet de contributieregels op de website.
 • Bepaal vooraf wanneer nota’s en herinneringen verstuurd gaan worden.
 • Kondig aan wanneer nota’s verstuurd worden en betaald moeten worden
 • Gebruik alle communicatiemiddelen: website, krantje, mededelingenbord, teamleidersvergaderingen

7) Handel snel bij problemen.

 • Regel zaken als vervoer, teamcommunicatie etc. zoveel mogelijk aan het begin van het seizoen
 • Zorg dat elk team een aanspreekpunt heeft (aanvoerder of teamleider)
 • Stel een trainer valt uit: regel dan een vervanger (bijvoorbeeld een teamgenoot met ondersteuning)
 • Een team heeft chronisch te weinig spelers, schakel de teamleden zelf in voor een oplossing
 • Als er slecht betaald wordt bel eens een aantal leden en vraag waarom ze niet betalen 

8) Gebruik contributie om gedrag te bevorderen

 • Korting bij betaling via automatische incasso
 • Betaling aan begin van seizoen ineens of incasso in termijnen
 • Korting bij meedraaien in bardienst
 • Korting voor grote gezinnen (bevordert de binding)

9) Maak gebruik van de subsidiemogelijkheden:

 • Vervoersregeling jeugdsportteams
 • Scholierenvergoedingsregeling
 • Jeugdsportfonds

10) Als leden de contributie niet kunnen betalen kunnen ze geen lid worden.