Rolstoeltennissers groepsfoto Esther Vergeer Foundation

TV Keltenwoud: rolstoeltennis voor meer mensen is een missie

Kinderen in een rolstoel het plezier van tennis laten ervaren tegen een acceptabele prijs. Dat is in het kort waarom Keltenwoud Tennis & Padel in Bennekom jaren geleden al besloot nadrukkelijk in te zetten op rolstoeltennis op de vereniging. Dat idee kwam niet zomaar uit de lucht vallen, Keltenwoud was goed bekend met rolstoeltennis. Trainer en voormalig bondscoach van de Nederlandse rolstoeltennissers, Aad Zwaan, trainde er jarenlang zijn pupillen. Toen hij op een andere locatie aan de slag ging, stond Keltenwoud voor een keuze – hoe nu verder? Het bestuur besloot de opgebouwde kennis en faciliteiten ten volle te benutten voor iedereen die graag wil rolstoeltennissen en zo haar maatschappelijke steentje bij te dragen. Inmiddels is er een vaste groep van vier ‘rollers’ actief bij Keltenwoud. En daar stoppen de ambities niet.

Het fundament voor solide rolstoeltennisaanbod bij Keltenwoud werd jaren geleden al gelegd. “Al bij de bouw van onze nieuwe hal vier jaar geleden hebben we met de Rabobank, onze hoofsponsor, om de tafel gezeten over de financiering van speciale faciliteiten voor rollers, zoals automatische deuren”, aldus Gerard Monninkhof, als voorzitter van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van het park en dus nauw betrokken bij het faciliteren van rolstoeltennis. “En er kwam een goed pad naar de tennishal. Want de hal was bereikbaar, maar het kon beter.” Voor genoemde faciliteiten legde de Rabobank overigens niet zomaar een zak geld op tafel. De financiering kwam vanuit het Rabobank Coöperatiefonds, in veel regio’s beschikbaar voor projecten die lokaal het culturele en maatschappelijke leven bevorderen.

Ondersteuning

Toen Keltenwoud besloot zich specifiek te gaan richten op rolstoeltennis, lag ook contact met de Esther Vergeer Foundation voor de hand. Na enkele positieve gesprekken werden de handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst en ging Keltenwoud gemotiveerd aan de slag, onder andere met het werven van geldschieters om rolstoeltennis op de vereniging goed van de grond te trekken. Bovendien werd in de zomer van vorig jaar in samenwerking met de EVF een rolstoeltennisclinic georganiseerd waarvoor de EVF materialen ter beschikking stelde en waar ook topspeler Maikel Scheffers en EVF-trainer Stefan Aarts aanwezig waren. Het was hét duwtje in de rug dat Keltenwoud nodig had, want al snel waren er drie ‘rollers’ die vast op de vereniging kwamen trainen. Bovendien is Keltenwoud uitgegroeid tot een waar rolstoeltenniscentrum in de regio, waar in juni wederom een rolstoeltennisclinic plaatsvond en waar in juli het jaarlijkse EVF-tenniskamp wordt georganiseerd.

Keltenwoud verliest haar belangrijkste doelstelling echter niet uit het oog: rolstoeltennis voor meer mensen mogelijk maken, waar mogelijk in samenwerking met andere verenigingen. Zeker op dat vlak biedt de KNLTB veel steun. De bond en in het bijzonder de Accountmanager in de regio steken veel tijd in de verbinding met verenigingen in de regio met vergelijkbaar aanbod, stimuleren de organisatie van (deels cluboverstijgende) toernooien en hebben veel wervingsmateriaal beschikbaar. En natuurlijk is er het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis, op basis waarvan verenigingen hun koers op het gebied van rolstoeltennis kunnen uitstippelen. Daarnaast is er voor tennisleraren de Praktijkdag Rolstoeltennis en - sinds kort - een e-learning Rolstoeltennis. Ook leraar Sonja Datema van Keltenwoud volgde deze bijscholing en was van de partij op de laatste Praktijkdag die vóór Corona werd georganiseerd. Datema is volledig gecertificeerd voor het geven van rolstoeltennistraining en verzorgt dan ook de trainingen bij Keltenwoud.

Eigen bijdrage

“Maar hoe je het wendt of keert, rolstoeltennis vraagt een investering”, aldus Monninkhof. Daarom besloot Keltenwoud de situatie overzichtelijk te houden en voor alle activiteiten omtrent rolstoeltennis de Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud op te richten. En na bekrachtiging van de samenwerking met de Esther Vergeer Foundation, stond niet voor niks het werven van sponsors boven aan de lijst. “Ook in de commerciële sector. We hebben natuurlijk de steun vanuit de Rabobank en vanaf het begin van onze samenwerking bood de EVF een rolstoel in bruikleen voor elke roller die bij ons kwam spelen. Bovendien is er via de KNLTB jaarlijks 200 euro subsidie beschikbaar voor elke rolstoeltennisser tot en met 21 jaar die actief is op de vereniging, maar dan nog lopen de kosten snel op. Uiteindelijk lag de vraag op tafel: moeten we ouders om een eigen bijdrage vragen of niet? We willen het serieus en verantwoord aanpakken, dus hebben we besloten dat wel te doen, een bijdrage van maximaal 15 euro per lid per trainingsuur."

Samenwerking cruciaal

En wat brengt de toekomst? Keltenwoud hoopt in ieder geval dat aan het einde van het jaar de vaste groep rollers die traint op de vereniging, gegroeid is tot zo’n zes kinderen. Ook zou Keltenwoud zich in de toekomst naast kinderen meer willen richten op volwassen, onder andere door de samenwerking te zoeken met revalidatiecentra. Dat raakt weer aan de achterliggende, maatschappelijke doelstelling die de vereniging heeft met het rolstoeltennis. “Een groep van zes past momenteel goed bij onze financiële mogelijkheden. Voorop staat het plezier in de sport en sociale contacten voor de deelnemers en vervolgens is continuïteit van belang. Groepsvorming is dan belangrijk dus we willen heel graag samen met andere verenigingen de schouders eronder zetten. In mijn ogen is in de toekomst samenwerking met meerdere verenigingen in de regio, cruciaal.”

Wil je rolstoeltennis aanbieden op jouw vereniging en wil je weten wat daar bij komt kijken? Kijk dan eens op https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/visievorming/rolstoeltennis/.