Scheidsrechter kind

Vanaf komende winter: de KNLTB Toernooicoach

Vanaf 1 november 2019, bij de start van het winterseizoen, introduceert de KNLTB een nieuwe vrijwilligersfunctie: de KNLTB Toernooicoach. Na onderzoek naar de specifieke behoeften van een groot aantal stakeholders, bleek dat de rol van een afgevaardigde van de bond bij toernooien, deze tijd aan enkele andere eisen moet voldoen dan nu het geval is bij Bondsgedelegeerde. Een toekomstbestendige, eigentijdse invulling van deze rol is minder toezichthoudend en controlerend en veel meer adviserend en ondersteunend. Ook jij als Verenigingstoernooileider (VTL) kan je beschikbaar stellen!

Het onderzoek bracht vooral aan het licht dat betrokkenen tijdens toernooien behoefte hebben aan iemand om op terug te vallen bij eventuele problemen. VTL’s zeggen veel baat te hebben bij een contactpersoon vanuit de KNLTB met kennis en ervaring van toernooien, op wie ze een beroep kunnen doen, mocht de situatie daar om vragen. Bovendien hebben VTL’s behoefte aan iemand die als onafhankelijke intermediair kan optreden bij conflicten.

Adviseren, ondersteunen, terugkoppelen

Verder hebben startende toernooileiders vooral behoefte aan intensievere begeleiding, waarbij ze praktische tips en advies krijgen voor het organiseren van een succesvol toernooi. Deelnemers aan toernooien zien vooral meerwaarde in iemand bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Spelers hebben heel regelmatig vragen over de gang van zaken tijdens het toernooi dat zij op dat moment spelen.

Ten slotte zijn ook de behoeften van de KNLTB veranderd. De bond heeft op het gebied van toernooien voornamelijk behoefte aan vrijwilligers die fungeren als schakel tussen de verenigingen, toernooileiders en de KNLTB. Zij kunnen zowel toernooileiders adviseren en ondersteunen als terugkoppeling geven aan de KNLTB over hun ervaringen uit het veld. Ook is voor de KNLTB essentieel dat de bond fysiek vertegenwoordigd is bij toernooien met grote belangen, zoals  bijvoorbeeld Nationaal Ranglijsttoernooien en de Junioren Tour. Daarnaast is van belang dat jonge en nieuwe, onervaren toernooiorganisaties actieve begeleiding krijgen bij de organisatie van een goed toernooi.

Beschikbaar? Meld je aan!

Ben jij vrijwilliger en in het bezit van een VTL-certificaat? Dan kun je je beschikbaar stellen voor de vrijwilligersfunctie van KNLTB Toernooicoach, een functie voor echte ambassadeurs van de tennisport. Als Toernooicoach adviseer en ondersteun je toernooiorganisaties van verenigingen die een door de KNLTB goedgekeurd toernooi organiseren. Je hebt een faciliterende rol waarbij je toernooiorganisaties vanuit jouw kennis en ervaringen uit de praktijk helpt bij het organiseren van een succesvol toernooi. Bovendien ben je dus een belangrijke schakel tussen de KNLTB en de vereniging. Je bent vraagbaak voor beide partijen.

Kortom, de rol van de KNLTB Toernooicoach is dynamisch en veelzijdig met uiteindelijk als doel om meer mensen met meer plezier meer te laten tennissen. In de volledige functieomschrijving van de KNLTB Toernooicoach vind je precies wat de vereisten en verwachtingen zijn van deze functie. Interesse? Stuur dan een e-mail naar wedstrijdtennis@knltb.nl