Laptop werken tennisbaan

Visie op leren

Onze visie op leren, verankerd in de KNLTB Academy, richt zich op het faciliteren, stimuleren en enthousiasmeren van betrokken en bekwame bestuurders, vrijwilligers, leraren en andere professionals. Door de focus te leggen op de behoeften van de doelgroep, zelfgestuurd leren, praktijkgerichte benaderingen, innovatie en tastbare & meetbare resultaten, draagt de KNLTB Academy effectief bij aan de missie van de KNLTB.

Binnen de KNLTB Academy omarmen we vijf kernprincipes die onze visie op leren definiƫren:

  • Doelgroepgericht: We stellen de behoeften van onze doelgroep centraal, met een gevarieerd aanbod dat rekening houdt met diversiteit aan ervaring, kennis en (digitale) vaardigheden. Uniformiteit en toegankelijkheid staan centraal in ons streven om er voor iedereen te zijn.
  • Zelfsturend: Lerenden worden aangemoedigd om op hun eigen tempo en op basis van de eigen behoeftes te leren. Dit combineren we met structuur en advies om toch voldoende houvast te bieden en het kwaliteitsniveau van ons aanbod hoog te houden.
  • Praktijkgericht: We brengen het leerproces zo dicht mogelijk bij de tennis-, padel- en verenigingspraktijk of halen de praktijk naar de lerende toe.
  • Innovatief: We omarmen continu leren en ontwikkelen in lijn met de voortdurende veranderingen in de tennis- en padelwereld. We monitoren ons aanbod en helpen lerenden mee te gaan met deze ontwikkelingen, en waar mogelijk voorop te lopen.
  • Tastbaar en meetbaar: Ons doel is zichtbare vooruitgang, met inzichtelijke resultaten in het platform. Daarnaast stimuleren we het geven en ontvangen van (waardevolle) feedback.

Samen streven we naar een bloeiende tennis- en padelgemeenschap, gedreven door voortdurende groei en ontwikkeling binnen de KNLTB Academy.