Tennisbanen bij huizen

Het opheffen van de accommodatiestichting: hoe doe je dat?

Er zijn verenigingen die hun accommodatie huren van een (speciaal daarvoor) opgerichte stichting. Met deze constructie kon in het verleden een belastingvoordeel worden behaald. Als gevolg van een wijziging van de btw-regels per 1 januari 2019 kan dit nu niet meer. Daarom overwegen verenigingen om de stichting op te heffen. Welke mogelijkheden zijn er en waar moet je aan denken? In dit artikel bespreken we de hoofdlijnen.

Mogelijkheden opheffing accomodatiestichting

De accommodatiestichting kan op 2 manieren worden opgeheven:

1. Activa/passiva-overdracht en ontbinding

Voor de activa/passiva-overdracht moet in kaart worden gebracht welke activa en passiva de stichting bezit en wat de waarde daarvan is. Indien mogelijk, moeten de schulden worden betaald en vorderingen worden geïnd. Overige activa en passiva worden overgedragen aan de vereniging. Wanneer het vermogen is vereffend en de stichting geen baten of schulden meer heeft, kan het bestuur van de stichting tot ontbinding besluiten. Soms is op grond van de statuten goedkeuring nodig van een ander orgaan of derden. Als gevolg van het besluit tot ontbinding houdt de stichting direct op te bestaan.

 

2. Omzetting naar vereniging en fusie

Alternatief om de stichting op te heffen is de route van de omzetting, gevolgd door een fusie. Daarvoor moeten meer in- en externe stappen worden doorlopen. Voor de omzetting betreft dat o.a. het nemen van een besluit tot omzetting, wijziging van de statuten en het verkrijgen van goedkeuring van de rechtbank. Voor de fusie is o.a. nodig dat bijv. vastgoed, overeenkomsten, en subsidies van de verdwijnende vereniging worden geïnventariseerd, een fusievoorstel en toelichting wordt opgesteld, de statuten van de verkrijgende vereniging worden aangepast, documenten worden gedeponeerd en gepubliceerd, de ALV’s van de beide verenigingen instemmen met de fusie en de notaris de akte van fusie passeert.

Fiscale aandachtspunten

Bij beide mogelijkheden speelt een aantal fiscale aandachtspunten een rol:

  • De stichting pas mag worden opgeheven na het verstrijken van een periode van tien jaar na de laatste investeringen in nieuwbouw of baanvervanging om nadelige btw-gevolgen te voorkomen.
  • Bekijk per vastgoed of er btw en/of overdrachtsbelasting moet worden betaald.
  • Bekijk vanuit het perspectief van de vereniging waarover wel of geen btw moet worden berekend.
  • Informeer leveranciers, gemeente en/of andere stakeholders over de overgang naar de vereniging, zodat facturen in de toekomst op naam van de vereniging worden uitgereikt.

De BOSA-regeling

Sinds de wijziging van de btw-regelgeving is de BOSA-regeling in werking getreden. Deze regeling biedt een tegemoetkoming van 20% in de kosten (inclusief btw) van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van materialen. Meer informatie over de BOSA-regeling vind je op onze website en op de website van DUS-1.

Meer informatie of advies

In dit artikel zijn de hoofdlijnen over het opheffen van de accommodatiestichting besproken. Verenigingsbestuurders kunnen een meer uitgebreide notitie hierover opvragen via juridischezaken@knltb.nl. De notitie en dit artikel zijn tot stand gekomen in samenwerking met EY Nederland. Aangezien fiscaal advies buiten de juridische dienstverlening van de KNLTB valt, raden we je aan om bij verdere vragen of voor advies op verenigingsniveau contact op te nemen met een fiscaal adviseur en/of notaris.

Lees ook: De stichtingsconstructie: De Gouwe Smash besloot tot een nieuwe koers