Rookvrij

TV Naarden werpt blik op de toekomst, wordt gezonder en duurzamer

Een toekomstbestendige tennisvereniging heeft zijn financiën en ledenbestand op orde, maar gezondheid en duurzaamheid zijn net zo goed thema’s om aan te pakken voor clubs die de blik op de toekomst werpen. TV Naarden is zich daar terdege van bewust. De club heeft alle banen voorzien van ledverlichting en liet nog niet zo lang geleden 84 zonnepanelen installeren, waardoor het veel van de benodigde energie zelf produceert. En sinds 1 september van dit jaar is Naarden volledig rookvrij.

‘Zien roken, doet roken’. Het is de basis van de missie van de Hartstichting om op termijn te komen tot een Rookvrije Generatie. Kinderen en jongeren die veel worden geconfronteerd met rokende volwassenen, zijn eerder geneigd zelf ook een sigaret op te steken. En sportverenigingen zijn typisch plekken waart veel jeugd samenkomt. Rookvrije sport is dan ook een belangrijk onderdeel van het streven naar een rookvrije generatie. Steeds meer sportclubs nemen de grote stap naar een volledig rookvrij terrein. Zo ook TV Naarden. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.”

Nauwelijks weerstand

Op 1 september werd het terrein van Naarden volledig rookvrij, maar het besluit viel al in de Algemene Ledenvergadering van afgelopen januari. Roken ontmoedigen op de club of zelfs helemaal verbieden, is vaak een beladen thema voor een sportvereniging. Toch waren de leden in Naarden het er snel over eens dat de stap genomen moest worden.

“Tijdens de ALV in januari 2018 hebben we als bestuur aangekondigd dat we de vereniging rookvrij wilden maken”, licht voorzitter Jeroen van de Kletersteeg toe. “Dit mede als onderdeel van ons bredere duurzaamheidsprogramma. We hebben tijdens de ALV aangegeven dat het bestuur mogelijkheden zou gaan bekijken om tot een rookvrije vereniging te komen en hebben leden uitgenodigd om mee te denken.” Een enquête om onder alle leden de meningen over dit plan te peilen, werd niet gehanteerd. Tijdens de ALV bleek daar ook geen noodzaak voor, er was nauwelijks weerstand. “We hebben het uiteindelijk als bestuur besloten. In de zomer hebben wij aangekondigd dat de vereniging per 1 september geheel rookvrij zou worden. Een enthousiaste vrijwilliger bij ons op de club, Meinhart Lingbeek, heeft ons geholpen met communicatie, ook met de middelen die beschikbaar zijn op Rookvrijegeneratie.nl.”

Sinds de eerste introductie van het begrip ‘rookvrije sportvereniging’ enkele jaren geleden, is de steun ervoor in hoog tempo toegenomen. TV Naarden merkte ook dat club in de regio een inspiratiebron was voor andere tennisclubs. “We hebben in september omliggende sportverenigingen uitgenodigd voor een jaarlijks overleg”, aldus Van de Kletersteeg. “We praten dan over gezamenlijke onderwerpen en het thema rookvrij bleek bij alle verenigingen actueel te zijn. De meeste verenigingen hebben ons voorbeeld inmiddels gevolgd.”

Duurzame energie

Gezondheid is bij TV Naarden onderdeel van een breder beleid op de club om duurzaamheid te bevorderen. Daarom doet de verenging ook heel bewust aan afvalscheiding en werkt het aan gezondere voeding in de kantine. En bij dergelijke initiatieven hoort natuurlijk ook een groen energiebeleid. Dat wordt bovendien met nadruk gestimuleerd door de overheid. “Nederland staat met de energietransitie voor een grote uitdaging”, realiseert Van de Kletersteeg zich. “En wij bleken bijvoorbeeld als tennisvereniging ons elektriciteitsverbruik substantieel te kunnen terugdringen door over te gaan op ledverlichting voor de tennisbanen. Bovendien geeft het minder ‘lichtvervuiling’ en daarmee minder overlast voor omwonenden dan conventionele verlichting. Door de aanleg van 84 zonnepanelen voorzien wij ook nog eens voor het grootste deel zelf in de eigen energiebehoefte. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ons ook veel geld!”

Stel prioriteiten

TV Naarden verkeert in een luxepositie. De club was in staat voornamelijk vanuit eigen middelen te investeren in verduurzaming van de accommodatie. Van de Kletersteeg realiseert zich echter dat veel tennisverenigingen die mogelijkheid niet hebben. “Stel een prioriteitenlijst op die bij jouw vereniging past”, luidt zijn advies. “Daarbij is vooral relevant welke financiële middelen er beschikbaar zijn. Heb je als club niet voldoende middelen om zelf de investering te doen, ga dan in gesprek met leveranciers, de bank, de gemeente of andere organisaties die financiële steun kunnen bieden, zoals de Stichting Waarborgfonds Sport. Onze eigen leden, maar ook de omgeving reageren altijd heel positief op de duurzame stappen die we als vereniging zetten. Uiteindelijk heeft het bij ons geresulteerd in lagere kosten én minder belasting voor het milieu.”