Led Verlichting

Laat jouw lichtmasten tijdig controleren op kwaliteit

Recente incidenten, waarbij lichtmasten rond sportvelden zijn omgevallen, zijn voor de KNLTB aanleiding om tennis- en padelaanbieders bewust te maken van het belang van tijdige en regelmatige controle van de kwaliteit van lichtmasten op het sportpark. Gelukkig zijn er bij de bewuste incidenten van in dit geval voetbal- en hockeyvelden geen gewonden gevallen, maar het benadrukt wel dat het verstandig is dat eigenaren van lichtinstallaties voldoende aandacht hebben voor de kwaliteit van de lichtmasten gedurende de levensduur. Eigenaren zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en hebben daartoe een zorgplicht. In dit artikel zetten we daarom wat belangrijke zaken op een rij, zodat eigenaren van lichtinstallaties voor hun eigen situatie een juiste afweging kunnen maken of een zogenoemde stabiliteitsmeting noodzakelijk is.

Vergunningplicht

Realiseer je dat het plaatsen of aanpassen van sportveldverlichting een vergunningplichtige activiteit is. Deze vergunning is in tweeën gesplitst: het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en een Omgevingsplanactiviteit (OPA). In het Bbl worden de technische aspecten behandeld conform het Bouwbesluit, zoals de stabiliteit, fundering en windbelasting. De OPA gaat in op de bestemming en inpassing van het bouwwerk, zoals de locatie, bouwhoogte en (mogelijke) hinder voor de omgeving.

Kwaliteitsbeoordeling

Na het verkrijgen van een vergunning (gemeente) is er in de praktijk geen controle meer op de kwaliteit van de lichtinstallatie gedurende de levensduur. De zorg hiervoor valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie, bijvoorbeeld de vereniging. Dit vraagt dus aandacht en bewustwording van de eigenaar om alert te blijven op regelmatige controle van de kwaliteit van lichtinstallaties en daarmee het borgen van een veilige sportomgeving.

Tips

Twijfel je op dit moment aan de kwaliteit van de lichtmasten, bijvoorbeeld vanwege ouderdom of recente plaatsing van led-armaturen op jouw sportpark dan raden wij aan om te controleren wanneer voor het laatst een stabiliteitsmeting is gedaan. Het kan natuurlijk zo zijn dat bij het vervangen van de lampen een dergelijke controle al is uitgevoerd. Contact met jouw installateur hierover is dan ook zeker raadzaam. Indien onbekend, is het verstandig zo’n meting in te plannen om te voldoen aan je zorgplicht.

Naast bovengenoemde aanbeveling is het ook sterk aan te raden om de installateur/aannemer te vragen naar een meerjarenonderhoudsplan waarbij een ‘mastkeuring’ periodiek wordt meegenomen en onderdeel is van jouw exploitatie. Vanuit zo’n meting kan een waarborg voor de stabiliteit en een levensduurverwachting worden afgegeven. In het nieuwsbericht dat op sportinfrastructuur.nl (onderdeel van NOC*NSF) over dit onderwerp is geplaatst kun je diverse onafhankelijke partijen vinden die dergelijke keuringen eventueel zouden kunnen uitvoeren. Bij het vervangen van armaturen kunnen deze partijen ook stabiliteitsmetingen uitvoeren die nodig zijn voor het vergunningentraject.

Indien lichtmasten bij vervanging van armaturen ouder zijn dan 15 jaar is het sowieso verstandig altijd een stabiliteitsmeting te laten uitvoeren. Meestal wordt er na zo’n keuring een garantie voor weer (minimaal) 5 jaar afgegeven waarna zo nodig opnieuw zo’n keuring zou moeten plaatsvinden.

Meer informatie of vragen?

Via onze partner SportStroom kan eventueel nader advies worden ingewonnen. Ook kun je voor vragen altijd terecht bij jouw KNLTB accountmanager.