Feanwalden

Tennisvereniging Feanwâlden deed beroep op TEK-regeling: “Aanvraag heel gestroomlijnd, vlot en duidelijk verlopen”

De gestegen energiekosten zijn niet alleen voor huishoudens, maar ook voor veel sportverenigingen een grote zorg. Om verenigingen financiële ondersteuning te kunnen bieden, maakten de KNLTB, NOC*NSF en andere sportorganisaties zich hard voor compenserende maatregelen. Die lobby heeft geleid tot de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), waar verenigingen van 21 maart 2023 tot en met aanstaande 2 oktober aanspraak op kunnen maken. Tennisvereniging Feanwâlden was er snel bij en is zeer tevreden over hoe de aanvraag is verlopen.

Zo’n twaalf kilometer onder Dokkum ligt Feanwâlden, ‘Veenwouden’, waar Gerk Sikma actief is voor de tennisvereniging. Hij is officieel penningmeester van dienst, maar neemt ook veel voorzitterstaken op zich, doet het accommodatiebeheer en beheert het baanreserveringssysteem. “Dat gaat dan om zowel buiten- als binnenbanen”, vertelt Sikma. “Naast de vier buitenbanen hebben we namelijk ook nog een indoorhal met vier banen, waarvan er eentje verhuurd wordt aan de plaatselijke gymnastiekvereniging. Zij hebben van dit gedeelte een turnhal gemaakt. Op de drie overige indoorbanen tennissen we hoofdzakelijk in de winterperiode van oktober tot april.”

Verdubbeling energiekosten

De stijging van de energiekosten is – mede door de indoorhal die verlicht moet worden en de turnvereniging die daarin gebruik maakt van een heater – zeker ook in Feanwâlden bekend. Nog niet heel lang geleden betaalde de tennisvereniging maandelijks 1400 euro aan energie, maar door alle omstandigheden is het bedrag inmiddels meer dan verdubbeld. “En dat was al met een aangepast stookgedrag. De thermostaat in de kantine hebben we teruggedraaid naar zeventien graden en de temperatuur van het douchewater hebben we met twee graden verlaagd. Daar hadden de leden begrip voor, net als voor de contributieverhoging van een tientje. Zij kampen thuis immers allemaal met dezelfde problemen. Natuurlijk zijn het slechts kleine maatregelen die we hebben getroffen, maar alle kleine beetjes helpen om het uit te zingen tot de kosten weer zakken. Een of twee maanden lang is zo’n hoge energierekening namelijk nog niet zo’n probleem, maar als het structureel wordt, hollen je reserves wel snel achteruit.”

Mails en nieuwsbrieven

Structureel werd het helaas wel en dus was de invoer van de TEK-regeling erg welkom. Hiermee vergoedt de overheid een deel van de gestegen energieprijzen. Verenigingen kunnen met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. “Door mijn functie krijg ik verschillende mails en nieuwsbrieven van de KNLTB en NOC*NSF. Zo werd ik erop geattendeerd en vervolgens is het verkrijgen van meer informatie heel makkelijk. Het probleem van de energiekosten speelt bij alle sportverenigingen, dus er is online erg veel over te vinden.”

De moeite waard

Ook het daadwerkelijk aanvragen van de TEK was vervolgens geen hogere wiskunde voor Sikma. Op www.rvo.nl, de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, moest hij de benodigde gegevens invullen. “In een digitaal formulier vroegen ze bijvoorbeeld naar onze omzet in 2022 en ik moest een factuur van de energieleverancier bijvoegen. Op 23 maart, twee dagen na de start van de aanvraagperiode, heb ik alles ingediend. Het oorspronkelijke idee was dat er een voorschot van 50 procent van de compensatie energiekosten zou worden verstrekt, maar kort voor het moment van aanvragen werd dit bijgesteld naar 35 procent vanwege de inmiddels weer iets gedaalde energieprijzen. Logisch. Halverwege mei kregen we bericht dat onze aanvraag was gehonoreerd en enkele dagen later werd er ruim 6000 euro op onze rekening bijgeschreven, als voorschot van het ingeschatte eindbedrag van ongeveer 17.000 euro. Dat bedrag zal door de gedaalde energieprijzen nog wel iets verminderen, maar het geeft een beeld om wat voor serieuze bedragen het kan gaan. Al met al is het hele aanvraagproces heel gestroomlijnd, vlot en duidelijk verlopen, daar ben ik erg tevreden over. Daarom zou ik ook aan andere verenigingen willen meegeven dat het geen zeer tijdrovende of moeilijke klus is om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor een aanvraag of om je aanvraag in te dienen. Je moet je er wel een beetje in verdiepen en goed lezen, maar voor ons was het zeer de moeite waard.”

Duurzame toekomst

Nu de tegemoetkoming al even is aangevraagd en snel realiseerbare maatregelen als het verlagen van de kantine- en douchewatertemperatuur voor iedereen normaal zijn, gaat de blik van Sikma weer iets vooruit. De toekomst vraagt om meer duurzaamheidsmaatregelen, realiseert hij zich. “We zitten aan het einde van een oriëntatiefase. De meeste zaken waarop wij zouden willen verduurzamen, heb ik in een Excel-sheet staan. Daarbij kun je denken aan het vervangen van de hallogeenlampen bij de buitenbanen door ledverlichting, het installeren van infraroodpanelen in de gymnastiekruimte zodat ze daar niet meer hoeven te verwarmen met een heater op gas en aan zonnepanelen, alleen genereren die voornamelijk stroom in de zomerperiode en dus niet wanneer wij het meest gebruik maken van de indoorhal. Maar goed: we zijn dus wel degelijk bezig met de opties en gelukkig zijn er via bijvoorbeeld de gemeente en de provincie allerlei subsidiemogelijkheden en potjes met geld beschikbaar. Iedereen denkt mee. Kijk maar naar de TEK-regeling.”

Hulp nodig?

Het aanvragen van de TEK-regeling kan nog tot en met 2 oktober 2023 (17:00 uur). Meer informatie over de regeling vind je hier. De KNLTB heeft samen met haar partner SportStroom een helpdesk ingericht voor vragen over de regeling en voorziet tegen een vergoeding van €195,- excl. BTW in ondersteuning bij de aanvraag. Hierover lees je meer op deze pagina.