Informatieplicht energiebesparing verenigingen

Compensatieregeling (TEK) voor hoge energiekosten open vanaf 21 maart

De hoge energiekosten zijn een grote zorg voor veel sportverenigingen. De KNLTB heeft samen met NOC*NSF en andere sportorganisaties de afgelopen maanden een sterke lobby opgezet richting het Kabinet. We hebben de minister gevraagd om compenserende maatregelen om de financiële gezondheid van verenigingen op peil te houden. Het onderwerp stond hoog op de politieke agenda en dat heeft geleid tot een aantal maatregelen. Zo kunnen sportverenigingen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) en zijn aanvullende maatregelen aangekondigd.

Met de TEK-regeling vergoedt de overheid 50% van de gestegen energieprijzen. Verenigingen kunnen een tegemoetkoming in de stijgende energiekosten krijgen onder de volgende voorwaarden:

  • Minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • De onderneming (mkb) of sportvereniging staat ingeschreven in het handelsregister.
  • De onderneming of sportvereniging heeft een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming).

Subsidiebasis:

  • De tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (€ 1,19/m3, € 0,35/KWh).
  • De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000 per vereniging.

De TEK-regeling is open van 21 maart 09:00 tot en met 2 oktober 17:00. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. Meer info over de TEK-regeling vind je op Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) (rvo.nl)

Daarbij kondigde de overheid nog een aantal aanvullende maatregelen aan. Naast de algemene compensatieregeling vanuit de landelijke overheid is ook lokaal maatwerk mogelijk. Gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 extra structureel geld om publieke en maatschappelijke voorzieningen (zoals sportverenigingen) te compenseren voor de hoge kosten. Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025; voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa € 400 miljoen. Neem dus zeker ook contact op met jouw gemeente wat zij daarin voor jouw vereniging kunnen betekenen. Daarnaast komt er een noodfonds van € 6 miljoen euro en kunnen gemeenten en provincies bijspringen waar nodig. Het noodfonds is alleen beschikbaar voor verenigingen die niet in aanmerking komen voor de TEK.

Hulp nodig?

De KNLTB heeft samen met onze partner SportStroom een helpdesk ingericht voor verenigingen en aanbieders voor vragen over de TEK-regeling en voorziet tegen een vergoeding van € 195,- excl. BTW  per aanvraag in ondersteuning bij de aanvraag. (Steunloket TEK - SportStroom).

Verduurzamen

De KNLTB steekt veel effort in het ondersteunen van onze verenigingen als het gaat om duurzaamheid. We zien het thema duurzaamheid vooral als een kans (milieu- en kostenbesparingen) en laat de verenigingen de potentie zien van duurzaam ondernemen door goede voorbeelden te delen, verenigingen te informeren over nieuwe ontwikkelingen en hen te ondersteunen bij implementatie. Samen met het platform SPORTNLGROEN en onze partner SportStroom is een gesubsidieerd begeleidingstraject in het leven geroepen. Volgens het laatste onderzoek is iets meer dan 76% van onze verenigingen aan de slag met duurzaamheidsmaatregelen en is er in veel gevallen ook het nodige gerealiseerd. Ook hebben de KNLTB en SportStroom een onlinecursus Energiecoach ontwikkeld.

Verenigingen kunnen een jaar lang gratis gebruik maken van Grip, het online portal van SportStroom om gedetailleerd inzicht te krijgen in je energieverbruik. Klik hier voor meer informatie.