Rolstoeltennissers dubbel 2022

Ontwikkelprogramma rolstoeltennis springt in op ontwikkelingen

Vanaf 2019 heeft de KNLTB in samenwerking met sportadviesbureau NMC Bright het ontwikkelprogramma rolstoeltennis uitgevoerd. Bijna 40 deelnemende tennisverenigingen en enkele tennisscholen hebben gebruik gemaakt van het programma. Uit een evaluatie blijkt dat het programma een stimulans voor de ontwikkeling van de verenigingen is geweest.

De KNLTB wil zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden en met of zonder beperkingen laten tennissen. Samen met verenigingen wil de tennis- en padelbond dan ook het rolstoeltennis (verder) ontwikkelen en ondersteunen om zo de internationale status van Nederland als aansprekend en toonaangevend rolstoeltennisland te continueren en te verbeteren. Om deze ambitie waar te kunnen maken is er verbinding nodig tussen breedte- en topsport. Daarom is de KNLTB in september 2019 het ontwikkelprogramma rolstoeltennis gestart.

In het ontwikkelprogramma konden verenigingen aangeven welke ambities zij nastreven met betrekking tot het aanbieden van rolstoeltennis bij de vereniging. Van (inter)nationale ambities tot verenigingen die een inclusief programma willen bieden. Via een analysesessie op de vereniging werd de huidige staat van het rolstoeltennis weergegeven. In een opvolgende ambitiesessie werden de concrete stappen richting de doelen in de toekomst geschetst. Ondanks een uitdagende periode tijdens corona zijn veel verenigingen in staat geweest ontwikkelingen in te zetten met behulp van het programma.

Coördinator Aangepast Tennis van de KNLTB Judith Peek geeft aan dat het programma de tennisbond ook heeft geholpen inzicht te krijgen in het landschap. ‘Door veel gesprekken te voeren, op bezoek te gaan en in contact te blijven kunnen we beter inspelen op vragen en ontwikkelingen met betrekking tot het rolstoeltennis. Om dit te kunnen blijven doen zijn we nu aan het kijken of we per regio een coördinator rolstoeltennis kunnen aanstellen die direct in verbinding staat met leraren en verenigingen. Hiermee willen we een verbindende functie hebben in de regio.'
Het doel van de KNLTB  is om ontwikkeling, regionale verbinding en kennisdeling te blijven stimuleren. Hiervoor werkt zij samen met Rabo ClubSupport. Samen zetten zij het traject voort door onder andere jaarlijks een landelijke bijeenkomst te organiseren en het spelen van wedstrijden verder stimuleren via (dag)toernooien op de verenigingen en de KNLTB Match App. Ook (digitale) kennissessies behoren tot de mogelijkheden om verenigingen samen te brengen op specifieke thema’s.

Voor verenigingen die behoefte hebben aan maatwerk en/of ondersteuning bij het behalen van gestelde doelen, blijft het aanbod van het ontwikkelprogramma rolstoeltennis bestaan. Verenigingen of leraren kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de KNLTB via rolstoeltennis@knltb.nl. Harm Zeinstra namens NMC Bright ziet positieve ontwikkelingen ingezet door het programma. ‘Door te starten bij de huidige situatie en de context goed te schetsen van de desbetreffende vereniging, kunnen zij gericht aan de slag met concrete kansen. Ik bemerk veel positieve energie en daadkracht, ondanks dat de positie van het rolstoeltennis binnen de vereniging op plekken nog verbeterd kan worden.' Voor die verenigingen die er (extra) behoeft aan hebben, blijft het aanbod bestaan om hier gebruik van te maken.

Wil je meer weten over het ontwikkelprogramma rolstoeltennis van de KNLTB en ervaringen van verenigingen lezen? Klik dan hier.