Tennisleraar Voor Groep

Laat ons weten wie jullie leraren zijn!

Begin juli hebben alle verenigingen een e-mail gekregen van de KNLTB met de vraag welke leraren les geven op hun vereniging. Tegelijkertijd is ook aan leraren gevraagd waar zij lesgeven. Maar waarom wil de KNLTB dit eigenlijk weten?

Beeld huidige situatie

We vragen verenigingen wie bij hun lesgeeft én leraren waar ze lesgeven, om een beeld te krijgen van de huidige situatie. Dit geeft ons inzicht en de mogelijkheid tot gerichte communicatie om leraren en verenigingen mee te ondersteunen. Het is een meetbaar systeem om de kwaliteit en veiligheid te verhogen en te bewaken.

Hiermee willen we de samenwerking tussen verenigingen en leraren verder stimuleren en inzicht geven en krijgen in het aantal actieve leraren bij verenigingen. Het is statutair een voorwaarde voor een KNLTB-vereniging om te werken met leraren met een licentie, dus voor de vereniging van belang dit goed te weten.

Is er een tekort?

Het in kaart brengen helpt ook een beeld te krijgen: is er een tekort? Zo ja, waar? Hiermee kan bij het aanbod voor opleidingen tennis- en padelleraren rekening gehouden worden, indien nodig en mogelijk zelfs lokaal. En bijvoorbeeld welk soort arbeidsrelaties en gemiddeld aantal uren per leraar er zijn. Deze laatste informatie vullen de leraren zelf aan.

Behoud van succes van de vereniging

Zodra we inzichtelijk hebben welke leraar waar actief is, kunnen we de leraren (blijven) voorzien van alle voordelen van het zijn van een leraar met licentie. En samen met jullie werken aan het behoud van kwalitatief goede leraren door middel van het Permanente Ontwikkeling (PO) programma, wat bijdraagt aan het succes van jullie vereniging.

Leraar/leraren doorgeven via formulier

Het doorgeven van leraren geldt voor alle leraren die bij jou op de vereniging lesgeven, ook via een tennisschool of ander dienstverband. Op het formulier hoef je alleen aan de geven welke leraar/leraren actief is/zijn, door naam én bondsnummer in te vullen. Daarna krijgt de leraar een e-mail en zal de overige informatie (arbeidsrelatie, lesuren e.d.) zelf aanvullen. De leraar kan dit ook al voor de vereniging ingevuld hebben, en dan hoef je alleen te accorderen via het formulier. Dus heb je het formulier nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog!