Duurzaamheid Zonnepanelen

Nog 250 extra NOC*NSF begeleidingstrajecten voor verduurzaming accommodaties beschikbaar!

Om sportverenigingen te helpen bij verduurzaming van de accommodatie, werd enkele jaren geleden onder aanvoering van NOC*NSF een kosteloos begeleidingstraject ontwikkeld, uit te voeren door zorgvuldig geselecteerde partijen. KNLTB-partner SportStroom is één van hen. De 1.500 begeleidingstrajecten die in eerste instantie beschikbaar werden gesteld, zijn inmiddels vergeven. Verenigingen die toen achter het net visten, krijgen echter nog een kans. Er zijn 250 extra trajecten beschikbaar!

De CO2-uitstoot moet omlaag. Het Nationaal Sportakkoord zet onder andere in op een duurzame sportinfrastructuur in Nederland en in het Klimaatakkoord zijn doestellingen bepaald die ook inspanning vragen van de sportsector: in 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, wat een CO2-reductie van 95 procent ten opzichte van 1990 betekent. Bovendien moet in 2030 in Nederland al een CO2-reductie van 49 procent zijn gerealiseerd.

SportStroom, de vaste partner van de KNLTB in het verduurzamen van verenigingen, is één van de door NOC*NSF geselecteerde partijen om het traject uit te voeren. De KNLTB raadt SportStroom dan ook aan als begeleidende partij voor jouw vereniging. Geïnteresseerden kunnen zich direct bij SportStroom aanmelden.

Het begeleidingstraject voor verduurzaming van jouw accommodatie kent enkele vaste elementen en ziet er als volgt uit:

 • Een energiescan van jouw accommodatie als nulmeting
 • Een concreet plan van aanpak
 • Begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen:
  1. Beoordeling offertes
  2. Businesscases per maatregel
  3. Subsidieaanvragen
  4. Financieringsplan
 • Monitoren van de resultaten

Het begeleidingstraject is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. NOC*NSF verwacht als regievoerder wel dat je aan de slag gaat met de uitkomsten van het rapport naar aanleiding van de energiescan. Het moet een aanzet zijn om daadwerkelijk te gaan verduurzamen. Lees hier meer over hoe het verduurzamingstraject precies in zijn werk gaat.