Verlichting led

Normen tennisbaanverlichting gewijzigd, normering nu onderdeel van NOC*NSF

Goede verlichting is essentieel voor vrijwel elke sport. Zeker bij een sport als tennis, maar ook bij padel is in de avonduren goede baanverlichting onmisbaar om het spel optimaal te kunnen spelen. Bovendien draagt voldoende zicht bij aan de veiligheid van de sporters. De prestatie-eisen van verlichting zijn, afhankelijk van sport en doeleinden, dan ook in verschillende klassen vastgelegd in een Europese norm, onder de officiële noemer NEN-EN 12193. Mede vanwege de snelle opkomst van ledverlichting zijn de prestatie-eisen aan sportveldverlichting vanuit Europa aangepast en vertaald naar NOC*NSF normen.  

Het kwaliteitszorgsysteem van NOC*NSF en het daarvoor bestemde platform, beter bekend als de NOC*NSF Sportvloerenlijst, is vanaf nu dus ook dé bron voor normeringen op het gebied van sportveldverlichting. Tot voor kort werd vrijwel altijd verwezen naar aanbevelingen van de NSVV, kenniscentrum voor licht en verlichting. Partijen zullen vanaf nu dus bij NOC*NSF te rade moeten gaan voor de vereiste lichtklasse voor officiële wedstrijden.

Wijzigingen

De normering voor sportveldverlichting is recent dus op een aantal punten gewijzigd. De aanpassingen in de normen spelen vooral in op de snelle opkomst van ledverlichting en zijn bedoeld als een extra kwaliteitsimpuls, naast de kwaliteit van de verlichting zelf. Zo wordt sinds kort bijvoorbeeld een andere methodiek gehanteerd om verblinding van veldverlichting bij sporters te berekenen en te voorkomen. Ook wordt in de normen iets meer nadruk gelegd op het belang van een gelijkmatige lichtverdeling over het oppervlak. Dat houdt in de praktijk in dat niet alleen wordt gelet op eventuele donkere hoeken, maar ook op zogenoemde te sterke ‘lichtpieken’. Dat laatste is vooral van toepassing op smalstralende verlichting, kenmerkend voor ledverlichting. Specifiek voor tennis geldt nu ook een ruimer oppervlak waaraan de waardes van de prestatie-eisen per klasse moeten voldoen, ruimer dan alleen het gebied binnen de belijning, zoals voorheen het geval was. Deze wijziging doet meer recht aan de oppervlakte waarbinnen het spel zich afspeelt. Overigens hebben deze wijzigingen geen invloed op de vereiste lichtsterkte voor wedstrijden onder de vlag van de KNLTB. Die blijft 300 lux voor buiten en 500 lux voor binnen (beide klasse II).

Overgangsregeling

Verenigingen hoeven ook niet bang te zijn dat zij nu van de een op de andere dag hun verlichting moeten vervangen om aan de wijzigingen te voldoen. Er geldt een overgangsregeling, waarbij bestaande installaties pas vervangen hoeven te worden als zij aan het einde van hun levensduur zijn. Nu steeds meer verenigingen, mede door subsidiemogelijkheden, overstappen op ledverlichting, is de verwachting dat de overgang vrij snel verloopt. Wie wil weten aan welke eisen baanverlichting precies moet voldoen, kan vanaf nu dus uitgaan van de NOC*NSF-normen voor tennisbaanverlichting. De prestatie-eisen zijn ook hier op Centrecourt.nl te vinden. Heb je nog vragen over verlichting op jouw park? Neem dan vooral contact op met de KNLTB Accountmanager in jouw regio.