Handen schudden aan het net fairplay

Integriteitsbeleid én de VOG, regel het op jouw vereniging!

Heeft jouw vereniging al een gedegen integriteitsbeleid? Hiermee wordt de kans op grensoverschrijdend gedrag, zoals onder meer seksuele intimidatie, verkleind. Bovendien krijgen verenigingen die beleid voeren op dit terrein, de mogelijkheid om voor mensen van de club een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. De KNLTB biedt vanuit het programma Fair Play veel ondersteuning bij het bestrijden en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, maar sinds kort biedt ook NOC*NSF concrete hulp: de VOG-expert.

Ondanks het belang dat zowel de KNLTB als NOC*NSF hechten aan de VOG, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van NOC*NSF echter dat slechts 12 procent van alle Nederlandse verenigingen er gebruik van maakt. Veel verenigingsbestuurders zien het nog steeds niet zitten om van mensen een VOG te eisen. Daarnaast zijn er signalen van gebruik van valse VOG’s. Om gebruik van de VOG te stimuleren, zijn er vanuit het Centrum Veilige Sport sinds 1 oktober VOG-experts beschikbaar die verenigingen persoonlijk kunnen begeleiden.

Stimuleren aanvraag VOG

Een VOG biedt nooit garanties, maar biedt wel duidelijkheid vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie dat de persoon in kwestie niet eerder veroordeeld is voor iets dat hem of haar ongeschikt maken voor het werk op de vereniging. Verenigingen komen echter alleen in aanmerking voor gratis aanvraag van de VOG als er daadwerkelijk integriteitsbeleid wordt gevoerd. Zo moet er een gedragscode worden gehanteerd, moet er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de club actief zijn en dienen vrijwilligers en medewerkers te worden gescreend. De VOG-expert kan helpen bij vorming van dit beleid. Een expert aanvragen? Dat kan via vog@nocnsf.nl. Meer informatie kun je vinden op de pagina: https://ledennet.nocnsf.nl/nieuwsberichten/2019/september/impuls-gratis-vog-regeling

Opleiding VCP

De VCP vervult een sleutelfunctie bij de sportverenging op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Hij of zij is hét aanspreekpunt op de club als zich op dit gebied iets voordoet, kan vragen beantwoorden en denkt nadrukkelijk mee met het bestuur over preventie. Tijdens de opleiding voor VCP, die bestaat uit twee dagdelen, komen al deze aspecten  aan bod. Zo worden de exacte verantwoordelijkheden van de VCP besproken en krijg je tips over hoe je het beste in gesprek kan gaan  met iemand die een melding of een vraag heeft op het gebied van seksuele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag. De theorie, maar ook praktische sessies zoals bijvoorbeeld oefeningen in gesprekstechniek staan op het programma. Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je op Sportopleidingen.nl. Daar staan ook de data waarop de opleiding in de komende weken wordt gegeven en kun je je direct inschrijven.

Fair Play

Een VOG, maar ook het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP), zijn heel concrete middelen om integriteitsbeleid op je eigen tennisvereniging goed in te richten, waar de KNLTB bovendien veel waarde aan hecht. De tennisbond hoopt dan ook van harte dat zoveel mogelijk verenigingen er mee aan de slag gaan. Op de Fair Play-pagina hier op Centrecourt.nl vind je alles over deze en andere stappen om preventie- en integriteitsbeleid goed te regelen. Met een groot aantal tools en stappenplannen kun je zelf makkelijk uit de voeten. Heb je andere vragen over integriteitsbeleid op jouw vereniging? Neem dan contact op met de KNLTB via fairplay@knltb.nl.