393A2321

Stappenplan NOC*NSF onderstreept belang bestrijding grensoverschrijdend gedrag

Betere hulp en ondersteuning voor slachtoffers en adequater advies en voorlichting om meer excessen te voorkomen. Het waren eind 2017, kort samengevat, twee belangrijke aanbevelingen van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, onder leiding van voormalig minister Klaas de Vries. NOC*NSF gaf er gevolg aan door het Centrum Veilige Sport in het leven te roepen. Afgelopen weekend werd op de website van het centrum bovendien een stappenplan voor verenigingen geïntroduceerd om grensoverschrijdend gedrag in de sport zoveel mogelijk te voorkomen. Het is heldere informatie zoals tennisverenigingen al kennen van het KNLTB-programma Fair Play.

Laagdrempelig en concreet, dat was de opzet bij de ontwikkeling van het stappenplan, resultaat van een samenwerking van Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, en sportorganisaties. En zo werd het in het weekend ook gepresenteerd in diverse media. De KNLTB juicht het initiatief toe, want verenigingen moeten goed weten hoe te handelen om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en op welke manier melding gemaakt moet worden als er toch iets mis gaat. Dat komt de gehele sport ten goede.

Fair Play

De KNLTB is al lang doordrongen van het feit dat grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie een grote bedreiging vormen voor de sport en dat dus geen kans onbenut moet blijven om dit te voorkomen en te bestrijden. Daarom startte de tennisbond enkele jaren geleden al het programma Fair Play. Op de Fair Play-pagina hier op Centrecourt.nl vind je informatie over hoe je een melding kan doen, kan spreken met vertrouwenspersonen en lees je welke maatregelen je als club zelf kunt nemen om je zo goed mogelijk te wapenen tegen misdragingen. Zo kun je als vereniging gedragscodes voor verschillende doelgroepen opstellen, zorgen dat zoveel mogelijk vrijwilligers een gratis VOG aanvragen en een vertrouwens(contact)persoon aanstellen.

Melden

Neem je als bestuur van een vereniging een (vermoedelijke) misdraging waar, dan ben je verplicht het te melden. Dat kan bij het KNLTB Meldpunt. Voor clubbesturen is het niet mogelijk anoniem te melden, omdat dan niet zichtbaar is dat een bestuur daadwerkelijk aan de meldplicht heeft voldaan. Voor ieder ander is anoniem melden wel mogelijk. Hier op Centrecourt.nl vind je onder Fair Play precies hoe je melding maakt van grensoverschrijdend gedrag. Ook op de website van het Centrum Veilige Sport staat overigens helder omschreven hoe je een melding kunt doen. Wie het wil, kan ook daar een misstand melden. Ook voor de KNLTB geldt; dát iemand melding maakt, is nog altijd belangrijker dan wáár dat gebeurt. Als er maar iets mee gedaan wordt.

Later dit jaar wordt de meldplicht vanuit de KNLTB, mede op basis van aanbevelingen van de commissie De Vries, overigens nog uitgebreid. Er komt een meldplicht voor coaches/begeleiders richting het bestuur. Dan heeft een tennisleraar dus de plicht misstanden te melden bij het clubbestuur en is het bestuur op zijn beurt verplicht melding te doen bij de KNLTB.