KNLTB Vlag wapperen wind

LTV Ten Medel laat zien hoe makkelijk energie besparen is!

Het begon met een vraag tijdens de ALV in 2016 en inmiddels heeft LTV Ten Medel uit Tiel een accommodatie die het toonbeeld van energiebesparing is. Omdat de tennisvereniging graag wil dat ook andere sportverenigingen gaan inzetten op verduurzaming van de accommodatie, vertellen ze graag over hun project om te besparen op energie. Want zó moeilijk is het niet, aldus Jan Muggen.

Jan Muggen is lid van Ten Medel en projectcoördinator van de voorbereidingscommissie, die na  de ALV van het voorjaar 2016 de mogelijkheden om het tenniscomplex te verduurzamen, ging onderzoeken. Na gesprekken met de gemeente en een aantal andere instanties en partijen kwam daar een plan uit, wat niet alleen rendabel bleek, maar wat ook zonder kosten voor de club gefinancierd kon worden. Muggen: Door slim gebruik te maken van bestaande subsidiemogelijkheden, stimuleringsregelingen, het waarborgfonds SWS en daardoor van goedkope leningen, kwamen we tot een situatie, waarin de club elektriciteitsneutraal geworden is! Het was allemaal wel flink aanpoten. Want vanwege de aanvraag voor de EDS-subsidie (regeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties) hadden we 2 januari 2017 als harde deadline om alle plannen rond te krijgen. En dat is gelukt!

De Stichting Waarborgfonds Sport kan een belangrijke steun zijn bij verduurzaming van een accommodatie. Die kan zelfs garant staan voor een bedrag tot honderd procent van de vereiste investering.

Lampen, zonnepanelen en nog veel meer

Het was een veelomvattend project: niet alleen werden er 77 zonnepanelen aangebracht, ook de 16 baanverlichtingsarmaturen werden omgebouwd naar ledverlichting. Ook in en om het clubhuis werden maar liefst 46 energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Muggen: Alle verlichting in het clubhuis werd bijvoorbeeld door ledverlichting vervangen. Kijk eens naar de ‘gele ledlamp met wolfraamdraad’, dit zijn de vervangers van de verlichting die in onze kantine hing. Er hingen daar maar liefst 60 gloeilampen van 40 Watt (totaal dus 2.400 W.). Deze wolfraamlampen hebben we in dezelfde armaturen gedraaid, maar deze gebruiken maar 4W per stuk; een besparing van 2.400 minus 240 = 2.160W (90%). En ze zien er ook nog veel gezelliger uit; ze zijn warm geel van kleur, maar ook dimbaar!

Het vervangen van de verlichting was één maatregel, ook alle andere materialen en apparatuur werd beoordeeld op duurzaamheid. Zelfs de door traditionele TL-buizen verlichte vitrine met de tekst 'LTV Ten Medel' op het dak van het clubhuis werd vervangen door veel minder energie gebruikende ledverlichting. De leden werden ook bij het project betrokken: hen werd gevraagd hun gewoontegedrag aan te passen en zo hun steentje bij te dragen, door bijvoorbeeld  bij koud weer de deur te sluiten, maar ook: door elkaar toe te staan, hierop te worden aangesproken. Muggen: We hebben veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak onder de leden voor het hele project. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een themanummer van het clubblad uitgegeven, waarin we alle plannen helder hebben uitgelegd.

Filmpje

Het bestuur van de club was verbaasd dat het project tot zulke goede resultaten leidde, zonder daar zelf ook maar 1 euro aan eigen geld in te hoeven investeren. Daarom besloot men al vrij snel deze resultaten te willen delen. De pers werd actief benaderd en er werd een promotiefilmpje gemaakt. Betrokken partijen, zoals de gemeente Tiel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Stichting Waarborgfonds Sport en de Rabobank West Betuwe, verleenden hun medewerking aan het project. Muggen: Met dit filmpje kunnen andere clubs meekijken!

Medio juni 2017 werden in één week tijd de zonnepanelen aangebracht en de baanverlichting vervangen. Muggen: Dat hebben we gedaan om onze leden zo weinig mogelijk last van de werkzaamheden te laten ondervinden.  Na twee maanden werd al duidelijk dat de opbrengst van de maatregelen voldoende was om de rente en aflossing van de investering te financieren.”

Positieve reacties

De reacties op het project en het filmpje waren heel positief. De lokale en regionale pers heeft er veel aandacht aan besteed. Muggen: Ook zijn we benaderd door de gemeente Tiel met de vraag of we ons verhaal willen vertellen aan andere clubs. Er verscheen een artikel over LTV Ten Medel in het ledenblad van de Rabobank. Wij vertellen het graag, want we zijn ervan overtuigd dat dit ook voor andere clubs mogelijk is! Welke vereniging wil er nu niet geld besparen en tegelijkertijd duurzaam bezig zijn?”