KNLTB Vlag wapperen wind

Clubfit succesvol in Almelo: ‘Investeren en hard werken’

Het positieve effect dat Clubfit op het ledenbestand van de Almelose tennisvereniging Luctor et Emergo heeft gehad mag er zijn. Met het KNLTB-sportstimuleringsprogramma speciaal voor de doelgroep 45+ ontwikkelde de vereniging aanbod voor een doelgroep in onze maatschappij die duidelijk groeiende is. Het is een goed doordacht programma dat duidelijk kansen biedt, maar deze nieuwe leden behouden, is ook gewoon hard werken, zo ondervond de club. “Je moet er bovenop blijven zitten”, vertelt tennisleraar Annemiek van Zuilekom.

De KNLTB realiseerde zich enige tijd geleden dat 45-plussers in onze maatschappij een grote groep vertegenwoordigen die met passend aanbod zeker bereid is om (weer) te gaan tennissen. Luctor et Emergo zag die mogelijkheden ook en werd door Sportbedrijf Almelo bovendien gewezen op de mogelijkheden om met behulp van subsidie 45-plussers aan het sporten te krijgen. “En daarna hoorden wij dat daar vanuit de KNLTB een speciaal programma voor was”, aldus tennisleraar Annemiek van Zuilekom. “We hebben de kans op subsidie vergroot door de krachten te bundelen, door samen te werken met een aantal sportverenigingen uit Almelo die zich mede richtten op 45-plussers. Sportbedrijf Almelo leverde een subsidieadviseur en we hebben ons ook gezamenlijk gepresenteerd als aanbieders voor deze doelgroep.”

‘Door de brij heen werken’

De tennisclub kwam echter ook zelf in aanmerking voor 35.000 euro subsidie vanuit het ministerie van VWS door het erkende stimuleringsprogramma Clubfit van de KNLTB aan te bieden. “Dan moet je het wel aanpakken volgens het plan van de KNLTB en dat hebben wij gedaan”, aldus Van Zuilekom. Luctor bood vijf proeflessen voor 15 euro met een dubbeltoernooi als afsluiting en vervolgens de mogelijkheid om lid te worden en nog eens tien vervolglessen te volgen voor 45 euro. In totaal wilden 130 nieuwelingen op deze manier proeven aan tennis en werd 75 procent daarvan daadwerkelijk lid. “De subsidie voor het project is belangrijk en de aanvraag daarvoor is niet zomaar gedaan. Je moet het systeem doorlopen en veel formulieren invullen. Je moet je echt door de brij heen werken. Sommige verenigingen schrikt dat af, maar dat is zonde. ”

Inzet op ledenbehoud

Luctor et Emergo besefte goed dat het project op de lange termijn alleen effect zou hebben door veel inzet op het gebied van ledenbehoud. Anders raak je veel nieuwe leden binnen een aantal jaren weer kwijt. Van Zuilekom: “Daarmee zijn we hard aan het werk gegaan en zo hebben we ons ook wel onderscheiden van veel andere verenigingen, denk ik. We hebben ons al vroeg in het programma de vraag gesteld: hoe blijven deze mensen lid? Toen hebben we besloten om ook een tweejarig lidmaatschap aan te bieden waarbij je voor het tweede jaar half geld betaalt. En we hebben initiatieven ontwikkeld om de binding van de nieuwe leden met de vereniging te versterken. Zo zijn we begonnen met een toss op zondagochtend voor deze doelgroep, de 45-plussers. Dat was een schot in de roos. Er doen mensen mee wiens kinderen inmiddels uit huis zijn en die het leuk vinden om op zondag zoiets te doen. En dat geldt ook voor mensen die gescheiden zijn of om een andere reden alleen zijn.”

De groep 45-plussers is in twee jaar tijd uiteindelijk gestegen met maar liefst 34%, van 224 naar 301 leden. Ook het totaalaantal leden kende een mooie stijging, van 526 naar 558 leden.

Verder deed Luctor ook direct moeite om de 45-plussers te interesseren voor eventuele deelname aan de competitie. “We sluiten de competitie bij ons altijd af met een barbecue aan het einde van de middag. We hebben net daarvoor voor de 45-plussers een toernooitje georganiseerd en ze vervolgens zo veel mogelijk verwelkomd op de barbecue. Zo breng je de mensen met elkaar in contact.”

Zonder subsidie

Nu, een aantal jaren verder, kan de club geen aanspraak meer maken op subsidie, maar daarmee zijn de initiatieven niet ten einde. Luctor blijft zich op deze manier richten op de iets oudere tennisser en is daarnaast een soortgelijk traject gestart voor een jongere doelgroep, want daar wil de club net zo goed leden werven. “En we kregen in het verleden ook wel vragen van mensen die jonger dan 45 waren, maar best wilden meedoen. Dat kon niet, daar moesten we strikt in zijn. Nu we het zelf financieren, hebben we het opgesplitst in een soort Clubfit Jong voor mensen onder 40 jaar en Clubfit voor 40-plussers. We rekenen nu iets meer voor de eerste vijf proeflessen, 25 euro. En ook nu is er een voordeel als ze uiteindelijk lid worden. Het grootste verschil met eerder is eigenlijk het feit dat de financiële steun hiervoor vanuit de club komt. In ieder geval voor de zomerperiode investeert de vereniging zo’n 3.000 euro.”

Subsidie is prettig, maar je kunt dit soort initiatieven ook zelf ontwikkelen. Dat is het belangrijkste advies wat Van Zuilekom anderen wil meegeven. “Kijk goed naar de bedragen, overleg met je tennisleraar of je iets kunt aanbieden tegen gereduceerd tarief en wellicht kan de club het project een beetje sponsoren. Het werkt echt!”