KNLTB Vlag wapperen wind

TV Barendrecht: ‘Kun je geen geldige licentie tonen, dan geef je geen tennisles. Simpel’

Tennisleraren vervullen in veel opzichten een essentiële functie op de tennisclub. Door een goede leraar krijgen tennisleden niet alleen de juiste vaardigheden aangeleerd, maar halen ze tevens optimaal plezier uit de sport en voelen ze zich prettig en welkom op de club. Bij TV Barendrecht zijn ze daar ook van overtuigd. Daarom moeten de tennisleraren daar aantonen dat zij over een geldige licentie beschikken en dus voldoende bijscholing hebben gevolgd. “Op onze club hebben we dat contractueel vastgelegd.” 

Sinds 2016 zijn tennisleraren die hun licentie willen verlengen, in het kader van Permanente Ontwikkeling verplicht om met bijscholing in twee jaar tijd 24 PO-punten te verzamelen. En om zo zeker mogelijk te zijn dat actieve tennisleraren in Nederland ook allemaal een geldige licentie hebben, gaat de KNLTB daar vanaf 2018 sterker inzetten op controle en handhaving.  In dat opzicht heeft TV Barendrecht al een goede start gemaakt. “Onze leraren moeten een geldige licentie hebben en zich blijven ontwikkelen door bijscholing”, zegt voorzitter Sjors Callenbach. “PO maakt het ons in dat opzicht makkelijk, want wie een geldige licentie bezit, heeft ook regelmatig bijscholing gevolgd.”

‘Geen licentie, geen les’

Voorheen had Barendrecht een tennisleraar in vaste dienst. Toen aan die samenwerking een einde kwam, ging de club samenwerken met tennisschool Sport Team Tennis en werden er duidelijke afspraken gemaakt. “We hebben in het contract opgenomen dat alle leraren die bij ons lesgeven, een geldige licentie kunnen overleggen”, legt Callenbach uit. “En het is simpel; als je geen licentie kan tonen, geef je bij ons geen les. Dat geldt ook voor de school als geheel. Hadden ze daar niet voor willen tekenen, dan waren we op zoek gegaan naar een ander. Ik vind dat ook niet meer dan logisch. Wij vragen van onze leden een bijdrage als ze tennisles nemen. En als ze dat doen, wil ik dat er een goede tennisleraar voor de groep staat, dat ze veilig les krijgen en de juiste vaardigheden krijgen aangeleerd. Ik kan nu rustig tegen alle leden zeggen: wij hebben er als vereniging alles aan gedaan om te zorgen dat jullie zo goed mogelijk les krijgen, volgens de normen die door de KNLTB worden gesteld.”

Maar daar stoppen de afspraken niet. Juist omdat de club de kwaliteit van de lessen goed in de hand wil houden, heeft de club zeggenschap over welke leraar aan TV Barendrecht wordt verbonden. Callenbach: “Wij bemoeien ons ook actief met de selectie van tennisleraren die door de tennisschool worden aangenomen. De tennisschool kan niet zomaar een leraar bij ons neerzetten zonder dat het bestuur toestemming geeft en zonder dat wij die persoon zelf hebben zien lesgeven.”

Leden werven

Door het beleid van heldere afspraken en duidelijke regels zijn de tennisleraren met recht optimale vertegenwoordigers van TV Barendrecht. “Wij merken gewoon dat de tennisleraren die wij nu hebben, werkelijk bijdragen aan het enthousiasmeren van leden en ook het werven van nieuwe leden”, weet Callenbach. “Dat draagt ongetwijfeld bij aan het feit dat wij het ledenaantal op de club behoorlijk op peil kunnen houden.”

“Wij gaan ook veel de boer op om leden te werven. Zo zijn we bijvoorbeeld heel actief met Tenniskids@School, maar zijn we als een van de weinige sportverenigingen ook altijd present tijdens de kerstmarkt en de zomermarkt hier in het dorp. En daar zijn ook de tennisleraren altijd bij. Zo kunnen ze zelf toelichten hoe ze lesgeven, wat het belang is van goede tennislessen en wat de meerwaarde is van verschillende typen tennisleraren op de club.”