KNLTB Vlag wapperen wind

Fusie het beste voor tennissport in Hardenberg

De fusie van TVO en TOGO tot TC Hardenberg kende een klassiek uitgangspunt. De twee oorspronkelijke tennisclubs, met beide zo’n 250 leden, zagen structureel de ledenaantallen en het enthousiasme op de club langzaam maar zeker teruglopen. Een samensmelting was voor de tennissport in Hardenberg de beste oplossing. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Zo’n tweeënhalf jaar na het eerste fusieoverleg was de samenwerking dan eindelijk officieel rond. Maar nu wil niemand in Hardenberg nog terug naar de oude situatie.

Volgens de voorzitter van fusieclub TC Hardenberg Marcel van Dijken was een fusie de beste oplossing. “De twee clubs waren op zich gezond hoor. Maar wanneer het ledenaantal bij beide clubs structureel daalt, moet er iets gebeuren om de sport in de stad nieuw leven in te blazen.”

Fusiecommissie

Van Dijken geeft aan dat in het verleden al eens pogingen zijn ondernomen om tot een intensieve samenwerking te komen. “Maar beide partijen wimpelden de toenadering beurtelings af. Na de zoveelste poging is gezamenlijk besloten de handschoen op te pakken en is er een fusiecommissie geformeerd.”

Deze commissie was de spil in het fusieproces. De commissieleden peilden het draagvlak onder de leden van beide clubs en brachten de cultuurverschillen in kaart. Maar bovenal doorliep het de juridische jungle en onderhield het nauwe banden met de gemeente. “In dat laatste gaat de meeste tijd zitten. Zonder financiële steun van de gemeente was er geen basis voor de fusie. Er moest immers een nieuwe accommodatie komen omdat de bestaande parken verouderd waren. Maar gezegd moet dat de gemeente heel coöperatief is geweest bij de realisatie van de plannen. Toch heeft het al met al anderhalf jaar geduurd voordat alle benodigde handtekeningen op papier stonden en de subsidies goedgekeurd waren.”

Iedereen vóór

Het fusieplan kon rekenen op de steun van het overgrote deel van de leden van beide verenigingen. “Dat is ons enorm meegevallen”, vertelt Van Dijken. “We zijn vanaf het begin met enkele prominente leden in gesprek gegaan en hebben de situatie uitgelegd. Zo win je aan draagvlak. De jongere leden vinden een nieuwe accommodatie al snel interessant en zijn daarom snel om. Bij de ouderen speelt sentiment een rol. Dat snappen we maar al te goed. Door te blijven praten met deze leden en hen bij de plannen te betrekken, trek je ook deze groep over de streep. Bij de stemronde tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering stemde uiteindelijk iedereen vóór.”

Op 30 juni 2016 zag TC Hardenberg officieel het licht. Maar klaar was het fusietraject zeker niet. Besloten werd om een geheel nieuw bestuur de installeren. Daarmee hangt de ontwikkeling van een nieuw beleid en de invulling van de verschillende commissies nauw samen. Van Dijken: “We kozen ervoor om écht een nieuwe weg in te slaan en niet te teren op standpunten uit het verleden. Dat is in mijn ogen het slechtste dat je kunt doen bij de oprichting van een nieuwe club. TC Hardenberg moet tot leven gebracht worden en dat doe je door vernieuwend te zijn. Dit doen wij bijvoorbeeld met de aanleg van twee padelbanen en door echt actief te zijn op social media. De fusie heeft tientallen vrijwilligers enthousiast gemaakt om zich in te zetten. Iedereen wil erbij horen.”

Harstikke happy

De vrijwilligers zijn momenteel hard aan het werk om de nieuwe accommodatie gereed te maken voor het nieuwe seizoen. “De laatste hand wordt gelegd aan de kantine en de kleedkamers. Voor de realisatie van de banen zijn we afhankelijk van het weer. Maar ik ben ervan overtuigd dat het geheel voor 1 april klaar is. Het is geweldig om te zien hoeveel energie een nieuwe club losmaakt. Mensen zien de vereniging nu al als hun eigen kindje. De hele fusie maakt mij nu al hartstikke happy.”