Voorjaarscompetitie

De Voorjaarscompetitie wordt jaarlijks gespeeld in de periode van begin april tot en met begin juni. Ieder jaar doen er ruim 30.000 teams mee aan wat door veel tennissers wordt beschouwd als de leukste periode van het tennisseizoen. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie voor de organisatie van de Voorjaarscompetitie op jouw vereniging, zoals de speeldata, wedstrijdbulletins en dispensaties.

De Voorjaarscompetitie telt in het totaal 7 speeldagen en start begin april en loopt tot begin juni.
Klik hier voor de speeldata van 2019. De speeldata van Zeeland wijken iets af. Klik hier voor de speeldata in Zeeland. 

Nieuw wedstrijdformulier

In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het invoeren van uitslagen gedigitaliseerd worden. Vooruitlopend hierop is het wedstrijdformulier vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders: 

 • De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl. Klik hier voor de belangrijkste wijziging van de meerjaren ledenpas voor deelname aan competitie.
 • De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl.
 • De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. 

Begin maart ontvangen alle VCL’s voldoende nieuwe wedstrijdformulieren van ons.

Harmonisatie van de competitiesoorten

De KNLTB heeft het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd, wat wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. 

Ook zijn er een aantal competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat: 

 • Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn;
 • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 

Daarnaast is de regelgeving ook geharmoniseerd: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.

Nieuwe klassenindeling

Voor alle teams in de voormalige districts- en regiocompetities is bij de inschrijving een eenmalige ploegopgave gedaan. Op basis van de ploeggemiddeldes (op actuele rating) is de piramide van klassen opnieuw opgebouwd en zijn de teams ingeschaald in de nieuwe klassen. Het kan dus voorkomen dat de teams van jouw vereniging nu in een andere klasse zijn ingedeeld dan dat ze gewend waren, maar ze zijn dus ingedeeld in de klasse waar ze op basis van het ploeggemiddelde thuishoren. Ook de promotie en/of degradatie verzoeken zijn inmiddels afgerond. Ben je benieuwd in welke klassen de teams van jouw vereniging zijn ingedeeld? Klik hier voor het overzicht.

Uitnodigen van teams

Als VCL ben je verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag digitaal de uitnodiging aan te maken. Het versturen van de uitnodigingen voor de teams kan op MijnKNLTB. Volg hiervoor het stappenplan uitnodigen teams. MijnKNLTB.nl heeft dit jaar een nieuwe functie, namelijk: je kan tijdens het uitnodigen een aanvoerder delegeren om uitslagen in te voeren. De gegevens van de aanvoerder worden uit de ledenadministratie overgenomen in de wedstrijddetails Zijn deze gegevens niet meer actueel? Vraag dan je ledenadministrateur om dit aan te passen. 

Dispensatie aanvragen

Dispensatie 2x spelen voor 1 vereniging dient aangevraagd worden via MijnKNLTB.nl (onder “Dispensaties”). Tijdens het invoeren van een dispensatie twee keer spelen in één week voor één vereniging rekent het systeem op basis van de gemiddelden in de klassenvolgorden automatisch het verschil tussen beiden teams voor je uit. Alleen als de gemiddelden meer dan 2 punten verschillen is het mogelijk dispensatie aan te vragen. Klik hier voor de klassenvolgorde. Gebruik voor het aanvragen van deze dispensatie dit stappenplan. Lees het stappenplan aandachtig door, voordat je de dispensatie aanvraagt.

Klik hier voor het overzicht dispensaties 2x spelen voor 1 vereniging.

Dispensatie 2x spelen voor 2 verenigingen kan door een VCL aangevraagd worden via een online formulier. Klik hier voor het formulier. Klik hier voor het overzicht dispensaties 2x spelen voor 2 verenigingen.

De voorwaarden voor dispensatie twee keer spelen vind je hier

Verenigingen die op een bepaalde competitiedag over te weinig banen beschikken ten opzichte van het aantal competitieteams, hebben de mogelijkheid hiervoor dispensatie aan te vragen om met bepaalde teams op een andere tennisvereniging bij hen in de buurt competitie te spelen. Het is systeemtechnisch voor ons niet mogelijk om de wedstrijdprogramma’s op een bepaalde dag op elkaar af te stemmen, dus de andere vereniging moet op de betreffende competitiedag wel structureel over teveel banen beschikken. Als je dispensatie voor een ander park wil aanvragen, dien je het maximaal aantal teams in te schrijven via MijnKNLTB.nl. Vervolgens kan je de dispensatie-aanvraag én de opgave van de extra competitieteams (incl. bondsnummers en namen van de teamleden) mailen naar: wedstrijdtennis@knltb.nl.

Wedstrijdbulletin & Competitiereglement

Het wedstrijdbulletin en het Competitiereglement voor KNLTB Voorjaar 2019 worden gepubliceerd in het blok met belangrijke downloads onderaan deze pagina. 

Inschrijven van teams 

Als gevolg van de harmonisatie van het aantal competitiesoorten zal de inschrijving van teams er eenmalig iets anders uitzien, namelijk:

 • De ploegrechten van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er voor alle competitiesoorten van maandag tot en met zaterdag voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. De teams worden ingeschreven in een open klasse. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
 • Alle competitieteams voor zowel de senioren (incl. 8&9 Tennis) als voor de jeugd (geel en groen) worden ingeschreven onder één competitie op MijnKNLTB.nl, genaamd: KNLTB voorjaar 2019.
 • In de voormalige landelijke zondagcompetitie blijven de ploegrechten gehandhaafd. 
 • Voor de landelijke competitiesoorten zonder rechten, zoals groen en 8&9 Tennis kan je zien in welke klasse er in de Voorjaarscompetitie 2018 is gespeeld. Op basis van die gegevens kan je de inschrijving van dit jaar doen.  
 • Heeft jouw vereniging naast tennisbanen ook padelbanen? Op MijnKNLTB.nl worden dan teveel banen getoond, omdat deze padelbanen worden gezien als tennisbanen. Houd hier dus rekening mee bij de inschrijving. 

Als VCL kan je jouw teams inschrijven voor de KNLTB Voorjaarscompetitie. De inschrijving voor zowel de seniorencompetities als ook voor de jeugd in geel en groen vinden plaats op MijnKNLTB.nl. De inschrijving voor rood en oranje gaat via http://tenniskids.toernooi.nl. Alle informatie die je nodig hebt voor het inschrijven van jouw teams vind je op deze pagina. 

Voorwaarden inschrijving

Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel de Voorjaarscompetitie 2019 als 8&9 Tennis bedraagt €37,71 per team. Teams van verenigingen die (nog) niet aan hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB hebben voldaan, worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor zover op het moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR artikel 21 lid 4).

Indien een reeds ingeschreven ploeg zich na 1 februari 2019 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt een boete op te leggen van €115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van €225,-. 

Begintijden

Klik hier voor alle begintijden van de verschillende competitiesoorten binnen de KNLTB Voorjaarscompetitie 2019.

Leeftijden

Er gelden leeftijdsbeperkingen voor een aantal competitiesoorten (10 t/m 14 jaar, 11 t/m 17 jaar, 17+, 35+, 50+). Bij de jeugd 10 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar geldt een uitzondering. In de gemend-, heren-, en damescompetitie op zondag geldt geen leeftijdsrestrictie. Klik hier voor alle informatie over de leeftijden. 

Banenschema

Op alle doordeweekse competitiedagen dient het minimum aantal van 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar te zijn (dispensatie is eventueel mogelijk). Op zaterdag en zondag gelden variabele begintijden tussen 9.00-16.30 uur. Klik hier voor het banenschema. 

Verkort & Compact Spelen

Voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als juniorencompetities geldt Verkort Spelen: er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB.nl ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13. Voor de 8&9 Tennis geldt Compact Spelen. Klik hier voor meer informatie.

Opstelling in dubbelcompetities

 • In een aantal regiocompetities was men voorheen gewend om in dubbelcompetities met een vaste partner (2x met dezelfde partner) te spelen. Als gevolg van de harmonisatie van de regelgeving is dat met ingang van 2019 niet meer toegestaan en wordt er in alle dubbelcompetities gespeeld met wisselende partner.
 • In een vier partijen dubbelcompetitie moeten de spelers per ronde op afnemende speelsterkte opgesteld worden. Ronde 1 (met partij 1 en partij 2) staat los van ronde 2 (met eveneens partij 1 en partij 2). Klik hier om voorbeelden te bekijken.
 • Bij de zes partijen dubbelcompetities in Zeeland op Donderdag: Gemengd dubbel 50+ (Op Tijd) en Heren dubbel 50+ (Op Tijd) dienen alle dubbels in volgorde van afnemende speelsterkte opgesteld te worden. 

De aanvoerder is te allen tijde verplicht om de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte (dus niet op basis van actuele rating!) op te stellen.

Jeugdspelers die op een andere vereniging competitie spelen

Het kan voorkomen dat een jeugdspeler bij een andere vereniging lid wordt om daar competitie te spelen. Voor deze jeugdspelers kun je als vereniging de dubbele bondsafdracht terugvragen. Stuur het bondsnummer en de naam van de speler naar wedstrijdtennis@knltb.nl o.v.v. ‘creditering dubbele bondsafdracht junioren’.