Meestgestelde vragen

Antwoorden op de veelgestelde vragen over Tenniskids en de Tenniskids competitie

    

Belangrijke tips overgang naar MijnKNLTB

Het TK- clubaccount van tenniskids.toernooi.nl werkt niet meer, wat nu?

Voor het beheren van de competitie en toernooitjes in MijnKNLTB heb je een persoonlijk account nodig. Het clubaccount van tenniskids.toernooi.nl werkt niet langer meer. Misschien heb je al een account omdat je bijvoorbeeld ook Tenniskids Groen beheert en/of tennisser bent. Als dit het geval is dan hoef je niets te doen. Heb je nog geen account? Maak deze dan aan. De uitleg hiervoor vind je in het stappenplan

Hoe kan ik een ouder de hostdag laten verzorgen zonder het verstrekken van mijn MijnKNLTB inloggegevens?

Optie 1: Je maakt met je persoonlijke account een nieuw speeldag bestand aan tot en met het inladen van de juiste afdeling(en). Hier maak je een backup van en deze stuur je (per mail) naar de ouder. De ouder start de planner op (nieuwste versie), slaat de backup op, op zijn computer en via de menu optie restore in de planner kan deze het bestand importeren. Zie hier een handleiding.

Optie 2: Is de ouder veel werkzaam voor de jeugd? Wellicht kan de ledenadministrateur van jouw vereniging hem/haar ook registeren als Tenniskidsfunctionaris.

...over Tenniskids

Wat kost meedoen aan Tenniskids de vereniging?

Meedoen aan Tenniskids kost niets. Voor het gebruik van Tenniskids hoeft de vereniging dus geen bedrag per kind af te dragen. De kosten zitten in de contributiebijdrage die de vereniging aan de KNLTB betaalt.

De materialen (zoals de stickerboekjes ed.) die de vereniging wil gebruiken kosten daarentegen wel iets. Deze materialen stelt de KNLTB tegen kostprijs ter beschikking. Dit is ongeveer 2 euro per kind per fase. Dus 2 euro voor rood 3, 2 euro voor rood 2 enz. 

Tenniskids is zodanig opgebouwd dat het mogelijk moet zijn alle kosten die gemaakt worden te verrekenen in de lesprijs. Dit zal een verhoging zijn van maximaal 4 euro per jaar. 

De kosten van de materialen die op de baan worden gebruikt, zoals ballen, pylonen ed., hangen af van welke materialen de vereniging al heeft. Als uw vereniging nog geen kleine netjes, de juiste ballen, pylonen ed. heeft moet rekening gehouden worden met een investering van ongeveer 500 euro. Hiervan is uitgegaan van 1 of 2 trainers per vereniging.

FASE TIJD KOSTEN MATERIALEN
Rood 3 10 lessen 2 euro
Rood 2 ong. 11 maanden 2 euro
Rood 1 ong. 11 maanden 2 euro
Oranje 3 startfase oudere kids 2 euro
Oranje 2 ong. 9 maanden 2 euro
Oranje 1 ong. 9 maanden 2 euro
Groen ong. 9 maanden 2 euro
Totaal 4-5 jaar 12 euro

Dit is een indicatie van de tijd dat een kind aan een bepaalde fase besteedt. Natuurlijk kan dit per kind en per vereniging anders zijn.

Wat kost Tenniskids de ouders?

Alle kosten die gemaakt worden bij Tenniskids kunnen verenigingen doorrekenen in de lesprijs. Als verenigingen gebruik maken van de magazine zal dit ongeveer 2 euro per kind kosten voor een fase. In de praktijk zal het dus vaak zo zijn dat de verenigingen de lesprijs met enkele euro's verhogen.

Hoe kan ik inschrijven om te starten met Tenniskids?

Verenigingen die interesse hebben in Tenniskids kunnen dat aangeven via dit formulier. Een van onze Accountmanagers neemt dan contact met de vereniging op. Gezamenlijk wordt een afspraak gemaakt voor een eerste bijeenkomst waarin de Accountmanager uitleg geeft over het programma. Tevens wordt tijdens deze bijeenkomst een plan gemaakt voor het organiseren van het eerste jaar Tenniskids binnen jouw vereniging. Na de bijeenkomst mogen de betrokken tennisleraren naar de workshop Tenniskids 1.

Welk voordeel heeft Tenniskids voor mijn vereniging?

Er is een aantal voordelen aan te geven. Ten eerste kunnen kinderen zelf zien dat zij vooruitgaan. Doordat gebruik gemaakt van stickerboekjes is de vooruitgang goed te volgen. Ook ouders vinden dit fantastisch om te zien. Verder zorgt het materiaal voor een professionele uitstraling van uw vereniging en uw verenigingsactiviteiten. Verder wordt de tennisleraar, door het volgen van een speciale training, specialist in het tennisles geven aan jonge kinderen. Dit zal de kwaliteit van de tennislessen zeker ten goede komen.

Welke materialen moet de club aanschaffen voor Tenniskids?

Sommige verenigingen hoeven niets aan te schaffen, anderen wat meer. Om Tenniskids op een verantwoorde wijze uit te voeren moet de vereniging beschikken over de juiste ballen. Verder zijn hulpmiddelen zoals pylonen en kleine netjes erg handig. Ook uitleenracketjes voor de beginnertjes is erg klantvriendelijk. Dit zijn echter keuzes die verenigingen natuurlijk zelf moeten maken. Kijk voor een lijst met materialen op de startpagina vereniging.

Kan het ook dat kinderen met 8 of 9 jaar al klaar zijn met het Tenniskids programma?

Eigenlijk is dit niet mogelijk. Kinderen die vaker tennissen en trainen zullen niet sneller door het programma gaan, maar wel kwalitatief beter. Het niveau van deze kinderen zal dus hoger zijn dan van een kind wat een keer per week in de zomer komt trainen.

Is het de bedoeling om dit project ook in ons verenigingsbeleid op te nemen?

Tenniskids is meer dan alleen een lesprogramma. Door met jonge kinderen te gaan werken zal de vereniging ook waarschijnlijk nevenactiviteiten aanbieden. Tenniskids opnemen in het verenigingsbeleid is dan een logische stap.

Wat is een Tenniskids functionaris?

Een Tenniskids functionaris is een verenigingslid die bij de KNLTB bekend staat als contactpersoon voor Tenniskids. Elke vereniging moet een Tenniskids functionaris bij de KNLTB registreren. De ledenadministrateur kan dit in het systeem aangeven.

Wat zijn de taken van de functionaris Tenniskids?

De functionaris Tenniskids is de schakel tussen de vereniging en de KNLTB op het gebied van Tenniskids. De functionaris Tenniskids ontvangt alle informatie over Tenniskids en is verantwoordelijk voor het aanmelden van de ploegen voor de Kia Tenniskids competitie. De functionaris Tenniskids krijgt via de KNLTB een inlogcode voor de Rode & Oranje competities op MijnKNLTB. Tevens zorgt de functionaris Tenniskids dat de jeugdspelers van zijn/haar vereniging de juiste jeugdspeelsterkte hebben en voert ze in in het systeem.

Omdat de functionaris Tenniskids alle informatie ontvangt, dus ook over speeltijden en pouleindelingen zorgt hij/zij ervoor dat deze informatie op de juiste plek in de vereniging komt. Het is erg belangrijk dat in het systeem van de KNLTB het juiste emailadres van de functionaris bekend is.

Tenniskids competitie

Indeling en invallen

Welk niveau hebben de kinderen van mijn vereniging?

In de mediatheek vind je kijkwijzerclips van kinderen van de verschillende niveaus. De trainer kan de kinderen van de club vergelijken met het niveau van de kinderen uit de clipjes.

Kunnen we nog (nieuwe) kids toevoegen aan de Tenniskids competitie?

Dat hangt er vanaf. Je eigen team is aan een maximum gebonden (6 in oranje en 6 in rood) In rood worden afdelingen gemaakt van in totaal ca. 22 - 26 kinderen per afdeling en in oranje van ca. 20 - 24 kinderen. Het is van belang dat de opgegeven teamgrootte ongeveer hetzelfde blijft bij het spelen van alle Tenniskids competitie dagen. Later instromen in een team is mogelijk als er nog genoeg ruimte is in je eigen team én in de afdeling waarin het betreffende team speelt. Anders past het wellicht niet meer bij de hostvereniging en ontstaan er te lange wachttijden voor de kids voor een volgend partijtje.

Als je mutaties hebt, dan vernemen we dat graag z.s.m. via het mailadres tenniskids@knltb.nl zodat we kunnen bekijken of het mogelijk is. Graag in je mail de namen + bondsnummers + kleur en team vermelden. Voor het maken van een wedstrijdprogramma voor de speeldag is het belangrijk dat de juiste info beschikbaar is. De host heeft ook de mogelijkheid om via de Tenniskids planner kids toe te voegen aan je team via de optie ‘Toevoegen speler’.

Ik wil spelers in een vorige kleur laten spelen. Mag dat?

De leeftijdsgrenzen van de categorieën rood, oranje en groen blijven bestaan, maar worden adviesrichtlijnen met een marge van één jaar. De KNLTB benadrukt het belang om de leeftijdsgrenzen aan te houden. In uitzonderlijke gevallen kan een tennisleraar er voor kiezen om van de marge gebruik te maken. Kinderen hebben hiermee de mogelijkheid om langer in een bepaalde kleur te spelen of juist uit te komen in een hogere categorie als dit beter bij hen past. Hierdoor worden de niveauverschillen binnen een kleur kleiner. De uitbreiding biedt namelijk de mogelijkheid om kinderen te laten spelen op basis van niveau en minder op basis van leeftijd. Met deze verruiming moet het mogelijk zijn om elk kind op eigen niveau te kunnen laten spelen.

Ik wil tussentijds een kind doorschuiven naar een team in een hoger niveau. Kan dat?

Dat hangt er vanaf of er nog plek is in je eigen team, maar ook in de betreffende poule waarin het team speelt. Beiden zijn aan een maximum gebonden qua aantallen. Als je wijzigingen wilt doorgeven, dan vernemen we dat graag zo snel mogelijk via tenniskids@knltb.nl, zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden. We ontvangen dan graag de namen, bondsnummers, kleur en team. Voor het maken van een wedstrijdprogramma voor de speeldag is het belangrijk dat de juiste info beschikbaar is voor de host.

Is er leeftijdsdispensatie mogelijk binnen de Tenniskids competitie?

De Tenniskids competitie valt niet onder de competitiereglementen en leeftijdsdispensatie geldt hier niet. Kinderen spelen binnen de juiste kleur wat op basis van hun leeftijd mogelijk is.

Als Jantje verhinderd is, mag Karin dan meespelen in de Tenniskids competitie?

Ja hoor, dat kan. De host dient op de speeldag in de Tenniskids planner aan te geven welke kinderen aanwezig zijn. Als er nog ruimte is voor een extra kind, dan kan het kind handmatig worden toegevoegd aan het deelnemersveld. Het dient uiteraard wel voor te komen in de KNLTB-ledendatabase (geldig lidmaatschap) en het dient de juiste leeftijd en niveau te hebben voor de kleur waarin het wil meedoen.

Kan een kind van een andere club mee doen in ons Tenniskids competitie team?

Het is vanaf 2016 mogelijk om een lid van een andere vereniging in een rood of oranje team te laten spelen op voorwaarde dat het kind in dezelfde competitieperiode nog niet bij de eigen club heeft gespeeld. Dit kan wenselijk zijn omdat het kind op de eigen club geen team heeft waar het in kan spelen. Beiden clubs maken hier in goed overleg afspraken over. Op verzoek van de functionaris Tenniskids kan de KNLTB deze speler, die geen lid is van jouw club maar wel van een andere club, toevoegen aan jouw club dan wel team. De speler wordt dan in de Tenniskids database gekoppeld aan de nieuwe vereniging. Als een vereniging hier gebruik van wil maken dan kan de functionaris Tenniskids dit verzoek inclusief naam van de speler en het bondsnummer mailen naar tenniskids@knltb.nl.

Deze regeling geldt niet voor kinderen die binnen dezelfde competitiesoort en kleur (bijv. groen) eerst voor club A uitkomen en vervolgens in dezelfde kleur voor club B willen spelen. 

Voorbereiding en organisatie

Waar kan ik de aanvangstijd en/of een opmerking invullen?

Als functionaris Tenniskids ga je in MijnKNLTB naar de Tenniskids competitie Ga vervolgens naar je eigen club en dan naar Speelplan. Voor iedere afdeling die je te hosten krijgt, staat een blauwe knop ‘Wijzig’. Klik hierop voor het invullen van de aanvangstijd. Daarnaast kun je eventueel ook een aanvullende opmerking vastleggen bij ‘Commentaar’. De opmerking verschijnt vervolgens als een tekstwolkje bij de betreffende afdeling.

Moet de functionaris Tenniskids lid zijn van onze vereniging?

De functionaris Tenniskids dient lid te zijn van de vereniging. Als de functionaris lid is van de vereniging valt deze onder de verenigingsverzekeringen en dat geeft voor de vereniging een bepaalde zekerheid. De ledenadministraie moet je hebben vastgelegd als Tenniskidsfunctionaris in het ledenpakket dat de club gebruikt. De functie dient gekoppeld te zijn aan je bondsnummer. 

Ik heb niet genoeg materialen voor de Tenniskids competitie ontvangen. Wat moet ik doen?

Dat is vervelend. Wanneer je een mail stuurt naar tenniskids@knltb.nl met je verzendadres dan sturen wij je de ontbrekende materialen toe.

Wat is de rol van een hostvereniging?
Wij kunnen niet alle data hostvereniging zijn. Is dat erg?

Nee, in principe hoeft dat niet erg te zijn. De poule waarin uw kinderen spelen bestaat uit meerdere clubs en we verwachten dat er altijd wel en vereniging is die op de bewuste datum wel hostvereniging kan zijn. Indien u niet kunt hosten kunt een een paar dingen doen:

  • de dag eerder beginnen
  • de dag naar een andere datum verzetten in overleg met de andere ploegen
  • de dag spelen op een andere locatie
Kan ik mijn hostdag wisselen met een andere vereniging in mijn afdeling?

Dat kan. Als je inlogt op MijnKNLTB kun je de contactgegevens van de functionaris Tenniskids van de andere verenigingen in jouw afdeling vinden. Je kunt in overleg altijd de locatie wisselen. Als je kunt ruilen qua speeldag met een andere club, geef dit dan door aan de KNLTB via tenniskids@knltb.nl. De KNLTB kan deze ruiling vastleggen op MijnKNLTB, zodat de nieuwe host de afdelingsgegevens kan downloaden in de Tenniskids planner.

Ik ben host en wil graag op een andere tijd beginnen. Kan dat?

Ja dat kan. je kunt de begintijd invoeren in MijnKNLTB. Het is wel erg netjes als je de bezoekende ploegen hierover informeert.

Wanneer kan ik de afdelingsgegevens downloaden?

Als je de afdelingsgegevens download in de Tenniskids planner worden ook direct de gegevens van de teamsamenstellingen gedownload. Zodra je dit hebt gedaan worden de wijzigingen die wij nadien doorvoeren op de site niet meer in jouw bestand opgenomen. Wij willen zo lang mogelijk verenigingen helpen en op verzoek spelers aan ploegen toevoegen of spelers verwijderen. Je kunt vroegtijdig de download binnenhalen, maar doe dat kort voor de betreffende speeldag (bijv. 1 à 2 dagen) nogmaals om de meest actuele stand van zaken te hebben. Maak dan wel opnieuw een nieuw speeldag bestand aan.

Het inloggen in de Tenniskids planner lukt niet. Wat nu?

Als functionaris Tenniskids kun je de Tenniskids planner hier downloaden. Als de planner is geopend, maak je eerst een nieuw speeldag bestand aan en geeft het een naam, bijvoorbeeld de datum van de speeldag. Vervolgens sla je het bestand op. De planner toont een aantal stappen. Bij stap 1 (downloaden gegevens) wordt er gevraagd om een toernooinummer. Dit toernooinummer kun je vinden op MijnKNLTB bij de organisatiegegevens van de Tenniskids competitie. Zie ook het betreffende stappenplan

Het uploaden van de Tenniskids competitie resultaten lukt niet. Wat nu?

Zorg ervoor dat je met de meest recente versie van de Tenniskids planner werkt. Bij het opstarten van de planner wordt aangegeven over welke versie je beschikt. Vergelijk dit met wat er hier wordt aangeboden als download. Over het algemeen wordt er aan het begin van ieder kalenderjaar een nieuwe update geplaatst.

Kan de KNLTB de resultaten Tenniskids competitie voor ons handmatig toevoegen?

Er zijn helaas geen mogelijkheden om resultaten handmatig toe te voegen op de site, dat kan alleen via de planner. Er zitten rekenmodules in en die kunnen we niet één-op-één handmatig overzetten.

Het is niet zo’n ramp als het niet is gelukt met de Tenniskids planner. Het is alleen jammer dat de kids de resultaten dan niet terug kunnen vinden op de site. Het belangrijkste is dat ze een leuke speeldag hebben gehad. Het is verder niet van invloed op de (tussen)stand voor de badges.

Wat te doen als het slecht weer is bij de Tenniskids competitier?

Als spelen onmogelijk is vanwege het weer, dan kun je uitwijken naar één van de aangegeven inhaaldagen of misschien kan er binnen gespeeld worden. De inhaaldagen zijn alleen bedoeld voor het aflasten van slecht weer. In onderling overleg mag er ook uitgeweken worden naar een ander speelmoment, als het maar voor de laatste officiële speeldag is. Voor het plezier en ontwikkeling van de kinderen is het belangrijk dat de speeldag alsnog gespeeld wordt.

Waarom wordt er in de maanden maart en november gespeeld en hoe lossen we dit op als dit niet kan op onze banen?

Deze vraag wordt regelmatig door gravelverenigingen gesteld. Voor clubs met gravel kan het lastig zijn om in deze maanden te spelen. Misschien is het mogelijk bij een niet-gravelclub te spelen of heeft een vereniging de hal ter beschikking. Wij hopen op creatieve oplossingen van verenigingen, zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen laten spelen.

Werkt de tenniskidsplanner met Apple?

Nee, de tenniskidsplanner werkt alleen op een Windows laptop/desktop.

Het inladen van de hostdag lukt niet, hoe kan dit?
  1. Heb je de nieuwste versie (2019.3) van de Tenniskidsplanner gedownload? Zo nee, klik hier voor de download.
  2. Heeft de club jou geregistreerd als Tenniskidsfunctionaris van de vereniging? Dit is zichtbaar na het inloggen op mijnknltb.toernooi met functies VCL en VTL.

Heb je bovenstaande stappen doorlopen en werkt het nog steeds niet, neem dan contact op met de KNLTB via tenniskids@knltb.nl

Hoe kan ik een ouder de hostdag laten verzorgen zonder het verstrekken van mijn MijnKNLTB inloggegevens?

Optie 1: Je maakt met je persoonlijke account een nieuw speeldag bestand aan tot en met het inladen van de juiste afdeling(en). Hier maak je een backup van en deze stuur je (per mail) naar de ouder. De ouder start de planner op (nieuwste versie), slaat de backup op, op zijn computer en via de menu optie restore in de planner kan deze het bestand importeren. Zie hiervoor de handleiding.

Optie 2: Is de ouder veel werkzaam voor de jeugd? Wellicht kan de ledenadministrateur van jouw vereniging hem/haar ook registeren als Tenniskidsfunctionaris.  

Rode en Oranje competitie

Tips voor MijnKNLTB

Moeten de kinderen die competitie (willen) spelen een account hebben op MijnKNLTB?

De kinderen hoeven geen account te hebben op MijnKNLTB. Om mee te doen aan de Kia Tenniskids competitie hebben zij alleen een geldig bondsnummer nodig. Wij raden je wel aan om als speler een account aan te maken, zodat je gemakkelijk en snel je persoonlijke pagina, met informatie over competitie en toernooien, kan bekijken. 

Wanneer moet ik als speler een account aanmaken op MijnKNLTB?

Als je als speler een account op tenniskids.toernooi.nl hebt, wordt deze overgezet naar MijnKNLTB. Je account van tenniskids.toernooi.nl wordt samengevoegd met je account op MijnKNLTB. Je hoeft alleen een nieuw account op MijnKNLTB aan te maken als je geen account had op tenniskids.toernooi.nl. De uitleg hiervoor vind je in het stappenplan Account aanmaken

Het clubaccount van tenniskids.toernooi.nl werkt niet meer, wat nu?

Voor het beheren van de competitie en toernooitjes in MijnKNLTB heb je een persoonlijk account nodig. Het clubaccount van tenniskids.toernooi.nl werkt niet langer meer. Misschien heb je al een account omdat je bijvoorbeeld ook Tenniskids Groen beheert en/of tennisser bent. Als dit het geval is dan hoef je niets te doen. Heb je nog geen account? Maak deze dan aan. De uitleg hiervoor vind je in het stappenplan

Mijn Tenniskids Planner werkt niet (meer)?

Na de overgang naar MijnKNLTB moet je een nieuwe versie van de Tenniskids planner downloaden. Heb je nog steeds problemen met de planner? Neem contact met ons op via 088 - 130 26 00 of tenniskids@knltb.nl

Kunnen meerdere mensen van mijn vereniging de rol functionaris Tenniskids krijgen?

Ja, de rol functionaris Tenniskids kan door de Ledenadministrateur van jouw vereniging aan meerde mensen toegekend worden. 

Moet je als functionaris Tenniskids lid zijn van de KNLTB om de juiste rechten te krijgen in MijnKNLTB?

Ja, de Ledenadministrateur van jouw vereniging kan een bondsnummer aanmaken voor deze functionaris.

Groene competitie

Tips voor MijnKNLTB

Hoe doe ik de invoer wanneer er als derde set een tiebreak is gespeeld?

In plaats van de 3e set wordt er meteen een tiebreak gespeeld. Het resultaat van de tiebreak kun je invullen als punten, dus bijvoorbeeld 7-3, of 2-7, of 8-6. 

Een kind dat niet voldoet aan de leeftijdscriteria voor groen heeft zonder dispensatie meegedaan in een groen team, hierdoor kunnen we de uitslagen niet verwerken. Wat nu?

Deze kinderen zijn niet-speelgerechtigd voor groen en worden dus niet gevonden in de spelersdatabase. De niet-speelgerechtigde speler kan spelen, maar zijn resultaten worden niet verwerkt voor het team. Zijn partijen worden als 'opgave' (is puntverlies voor het team) genoteerd. De andere kinderen spelen voor de overige teampunten. Het is raadzaam om dit vooraf ook even te melden aan de tegenstanders.

Hoe verwerk ik een gestaakte wedstrijd (door regen) of een wedstrijd waarbij de tegenstander niet komt?

Als een team niet komt opdagen (afzegt voor de wedstrijd) dan dient dat bij alle partij winnaars te worden verwerkt als ‘niet gespeeld, geen spelers van club X’. Het wordt dan een reglementaire uitslag van 6-0 of 0-6. De wedstrijdstatus kan op ‘’ Wedstrijd niet gespeeld club… is afwezig.

Ik heb een account aangemaakt in Mijn KNLTB en heb me geregistreerd, maar ik zie geen mogelijkheden voor het beheer van de Groene competitie?

De ledenadministratie van je vereniging moet je in het ledenpakket van de club vastgelegd hebben als Tenniskidsfunctionaris. Deze functie dient gekoppeld te zijn aan je bondsnummer. Daarnaast moet je een geldig lidmaatschap (geactiveerd bondsnummer) hebben bij de club. Als dit correct staat vastgelegd, kun je je registreren in Mijn KNLTB en herkent deze site je als Tenniskidsfunctionaris. Dan heb je het beheer.

Het clubaccount voor de Tenniskids competitie op tenniskids.toernooi.nl (TKNL etc) is niet bruikbaar voor Mijn KNLTB. Je kunt uitsluitend in Mijn KNLTB met je persoonlijke inlog met je bondsnummer. 

Kijk voor meer informatie en uitleg op https://www.tenniskids.nl/nieuwe-site

Indeling en invallen

Wat houdt een competitiecombinatie precies in?

Het is mogelijk om een lid van een andere vereniging in je team te laten spelen, mits dit in goed overleg tussen beide clubs is afgesproken. Dit kan nodig zijn om een team compleet te maken of omdat het kind op de eigen club geen team heeft waar het in kan spelen. Op verzoek van de functionaris Tenniskids moet de KNLTB deze speler, die geen lid is van jouw club maar wel van een andere club, toevoegen aan de database van jouw club dan wel team. Geef de gegevens van het kind dan door via tenniskids@knltb.nl.

Let op: deze speler mag niet uitkomen voor meer dan 1 club in dezelfde competitiesoort (zoals de groene competitie). Anders zou het theoretisch mogelijk zijn dat het kind speelt tegen een team waar het eerder in dezelfde competitie deelgenoot van was.

 

Mag je spelen voor twee clubs? Ook in combinatie groen – geel of groen – groen?

De basisregel van competitie spelen is dat je voor één vereniging uitkomt. Volgens het Competitiereglement (CR) bestaat de mogelijkheid om dispensatie te verkrijgen om voor twee vaste teams te mogen spelen, ook als dit bij twee verenigingen betreft. Echter een voorwaarde is dat het twee verschillende competitiesoorten zijn die op verschillende dagdelen plaatsvinden volgens het wedstrijdprogramma. Groen valt onder Tenniskids en niet alles van het CR is voor groen van toepassing.

1. 2x in de week spelen voor twee clubs in de combinatie groen – geel mag zonder dispensatie. Er zijn wel een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen:
a. Je moet KNLTB-lid zijn van de club waar je de gele competitie voor wilt spelen.
b. Je moet voldoen aan de leeftijd voor zowel groen als geel. Je moet dus in het lopende kalenderjaar 11 of 12 jaar worden.

2. 2x in de week spelen voor twee clubs in de combinatie groen – groen mag niet omdat het dezelfde competitiesoort betreft en waar op dezelfde dag gespeeld wordt.  

Mag een ‘oranje’ kind in ‘groen’ spelen? Of een ‘geel’ kind in ‘groen’? Of een ‘groen’ kind in ‘geel’

De filosofie van Tenniskids is dat ieder kind in de eigen kleur speelt volgens de leeftijdentabel. Je kunt niet bijv. oranje én groen zijn, het is óf – óf. In overleg met de trainer wordt bepaald welke kleur het beste bij het kind past. Kids die in het lopende kalenderjaar groen aankunnen en daarin gaan spelen, zouden oranje dan eigenlijk los moeten laten. We verbieden het spelen in twee kleuren niet, maar we stimuleren het ook niet. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een team in groen te completeren. Hetzelfde geldt voor de combinatie groen en geel.

Voorwaarde is dat het kind de juiste leeftijd heeft voor de kleur waarin het wil spelen. Spelen in twee kleuren mag zelfs als dit zou leiden tot 2x in de week spelen, daar is geen aparte dispensatie aanvraag voor nodig. Let op: dit geldt dus alleen voor de combinatie oranje-groen, of groen-geel.

Mag je in de combinatie groen-groen of groen-geel ook 2x in de week spelen?Ook als een wedstrijd is verplaatst?

Ja, dat mag. Hier is ook geen aparte dispensatie voor nodig.

Moeten we in groen een teamopstelling maken volgens sterkte van de ledenpas?

Nee, je hoeft niet de sterkte volgens de ledenpas aan te houden. Dat zegt nog zo weinig in groen daar de kids nog nauwelijks DSS-resultaten hebben behaald. Het advies is wel om een volgorde van vaardigheid aan te houden, zodat de betere kids van beide teams ook tegen elkaar spelen en de minder vaardige kids ook. Daar leert iedereen het meeste van en de intentie van Tenniskids groen is nog steeds dat kids wedstrijdervaring opdoen.

Mag een kind ook 2x een singel spelen, of 2x een dubbel in dezelfde competitiewedstrijd?

Nee, dat is helaas niet toegestaan. Ook niet wanneer een team incompleet is (team met drie kinderen. Ieder kind mag per competitiewedstrijd maximaal 1 singel en 1 dubbel spelen. Bij onvoltalligheid (minder dan 4 kids in een team) moet je de partijen opgeven die niet gespeeld kunnen worden (dit zijn punten voor het team dat wel compleet is). Bij een team met 3 kinderen moet de 4e  singel en de 2e dubbel worden opgeven. Bij een team met 2 kinderen geldt dat de 3e en 4e singel en 2e dubbel moet worden opgegeven.

Organisatie

Wanneer ben je kampioen in groen?

Je bent kampioen als je alle teamontmoetingen hebt gewonnen (gelijkspel is geen winst).

Is er geen team dat alles heeft gewonnen, dan telt het meeste aantal behaalde winstpunten over alle speeldagen.

Is dat gelijk tussen één of meer teams, dan geldt het onderling resultaat tussen deze teams. Daarbij kijk je eerst naar de wedstrijdpunten, als dat gelijk is dan het setsaldo, als dat ook gelijk is het gamesaldo.

Het e.e.a. staat beschreven in het Competitiereglement art.II-11 en II-13.

  1. De eerste plaats in een afdeling wordt ingenomen door de ploeg, die na beëindiging van de competitie het grootste aantal winstpunten heeft behaald. De laatste plaats in een afdeling wordt ingenomen door de ploeg, die het kleinste aantal winstpunten heeft behaald.
  2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde neemt de ploeg, die alle competitiewedstrijden heeft gewonnen, ongeacht het behaalde aantal winstpunten, de eerste plaats in en neemt de ploeg, die alle competitie­wedstrijden heeft verloren, ongeacht het behaalde aantal winstpunten, de laatste plaats in haar afdeling in, behoudens het bepaalde in art.II-11 CR.

Toelichting:

Uitgangspunt is dus dat de ploeg die de meeste winstpunten heeft, het kampioenschap behaalt. Is er echter een ploeg die alle competitiewedstrijden heeft gewonnen, en zich daarmee dus de betere heeft getoond van alle tegenstanders, dan is die ploeg kampioen ook al zou er een andere ploeg zijn die meer winstpunten heeft behaald (een gelijkspel in partijpunten is geen winst).

We willen een wedstrijd in de Groene competitie verplaatsen. Mag dat?

We willen uiteraard dat zoveel mogelijk het oorspronkelijke wedstrijdprogramma wordt aangehouden. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarbij het verplaatsen van een wedstrijd wenselijk is. Denk bijv. aan schoolactiviteiten (tijdens de voorjaarscompetitie), of vakantieperiode. Verplaatsen is niet toegestaan bij verhindering van een enkele speler. In onderling overleg mag de wedstrijd worden verplaatst, op voorwaarde dat de wedstrijd is gespeeld vóór de laatste reguliere speeldag. Het blijft echter altijd een verzoek aan de tegenstanders, het kan niet eenzijdig worden opgelegd. Als er kinderen verhinderd zijn, hoor je als vereniging invallers te regelen. Indien er in overleg is gekozen voor verplaatsing, dan dient de inhaaldatum uiterlijk op de oorspronkelijke speeldag te zijn vastgelegd bij de betreffende wedstrijd. Voor uitval door regen geldt dat de eerstvolgende inhaaldag dient te worden benut.

Moet er op iedere speeldag met nieuwe ballen worden gespeeld?

In groen hoeft er niet op iedere speeldag met nieuwe ballen te worden gespeeld. Er mogen met oude ballen gespeeld worden mits deze in goede staat zijn (niet versleten). 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.