Privacy

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe, strengere regels op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle tennisverenigingen.

De KNLTB heeft de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht om tennisverenigingen te faciliteren en ondersteunen, om de verenigingen zo (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy. Ter voorbereiding op de komst van de AVG heeft de KNLTB een groot aantal stappenplannen afgenomen bij Stichting AVG (via NOC*NSF) en deze worden gratis ter beschikking gesteld aan de tennisverenigingen. Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moet namelijk elke vereniging stappen ondernemen. Daarom vinden we het belangrijk om jullie te ondersteunen middels een gratis stappenplan en voorbeelddocumenten. 

Strengere regels

Over het algemeen worden de privacyregels onder de AVG strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Zo gelden er voor het vragen van toestemming strengere voorwaarden en moet je als organisatie de betrokkene meer informatie verstrekken dan voorheen. De nieuwe regels brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Elke vereniging moet in kaart brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met die gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen?

Op deze themapagina vind je informatie om jullie verder op weg te helpen. Mocht er informatie ontbreken laat dan een vraag of opmerking achter.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.