Tenniskids@school

Tenniskids@school is een heel goed middel om jongere jeugd te bereiken in hun eigen omgeving, namelijk op school. Naast kennismaking met de tennissport, is Tenniskids@school voor verenigingen ook een uitstekende manier om jeugdleden te werven.

Stappenplan

Alle ondersteuning die je nodig hebt bij het organiseren van een goed wervingstraject vind je in het Stappenplan. Alle stappen van dit plan vind je hieronder. 

Je kunt het Stappenplan ook hier downloaden.

Kijk voor de lessen en meer informatie over Tenniskids@school op www.knltb.nl/school.

Stappenplan Tenniskids@school

STAP 1. Contact opnemen met de school of gemeente

Bedenk vooraf goed hoe je het Tenniskids@school traject gaat aanpakken en neem tijdig persoonlijk contact op met (de docent van) de school. Het is goed om de aanpak in grote lijn op papier te zetten. Bijgaande documenten helpen daarbij.

In sommige gevallen is er binnen de gemeente een coördinator voor alle schoolsportactiviteiten, klop daar dan aan. Plan vervolgens de reeks van tennisactiviteiten in met de school en de tennisleraar. Houd hierbij rekening dat de activiteiten aansluiten op het huidige aanbod op de vereniging.

 

STAP 2. Materialen bestellen

Bij de KNLTB heb je de mogelijkheid om Tenniskids@school materialen aan te schaffen of te huren. Het pakket bestaat uit 16 minirackets, 24 rode (stage 3) ballen, pylonen, diploma’s en eventueel mininetjes. Dit pakket is te koop voor een aantrekkelijke prijs en te huur. Naast de tennismaterialen vind je in de ondersteuning van de KNLTB ook een opzet voor een flyer en een brief (te vinden bij stap 4), en kun je gebruik maken van filmpjes.

STAP 3. Workshop op school voor docenten

Voor de vakgroep bewegingsonderwijs en sportuitvoerders in de gemeente is het interessant om een workshop te volgen over Tenniskids@school. De KNLTB of de eigen clubtrainer kan hier invulling aan geven. Door deze workshop zijn docenten en sportuitvoerders zelf beter in staat om het programma te ondersteunen en uit te voeren. Voor meer informatie over deze mogelijkheden, kijk hier.

STAP 4. Betrekken van de ouders

In het Tenniskids@school traject is het ontzettend belangrijk om de ouders te betrekken in de tennisactiviteiten van de kinderen. Ook vinden ouders het zelf natuurlijk leuk om op de hoogte gesteld te worden wat hun kinderen leren en meemaken. Het informeren van de ouders kan door een brief mee te geven aan de kinderen, via de App Klasbord, middels een digitale nieuwsbrief, door het inzetten van Facebook of door de ouders zelf aan te spreken op het schoolplein na de les. Ook de lokale media zijn een goede manier om de ouders te informeren.

STAP 5. Tennislessen tijdens de gymlessen door tennisleraar

Op school worden tijdens de gymles meerdere, minstens 2, tennislessen gegeven door de clubtrainer. Het gaat erom dat de trainer voornamelijk zorgt dat deze les een feestje is en kinderen dolenthousiast worden gemaakt. Hierbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen tegelijkertijd kunnen spelen. De voorbeeldlessen van de KNLTB zijn een goede leidraad hiervoor. Ook extra impulsen, zoals het laten zien van een tennisfilmpje kunnen daar aan bijdragen. Om de drempel te verlagen naar de vereniging is het belangrijk om de laatste les tijdens schooltijd op de tennisvereniging te geven door dezelfde clubtrainer

STAP 6. Follow up

Om te zorgen dat kinderen ook echt lid gaan worden van de tennisvereniging is de follow up erg belangrijk. Het vervolg op de club is hét moment om de kinderen en de ouders defi nitief te overtuigen om lid te worden. Zorg dat dit altijd aansluitend plaatsvindt. Maak hierbij gebruik van diploma’s, vervolgactiviteiten zoals naschoolse tennislessen op school en aanbiedingen die niet geweigerd kunnen worden.

Best practices

Een aantal verenigingen is al succesvol aan de slag gegaan met Tenniskids@school. Lees de best practices van TC IJsbaanpadS.V. PVDV uit Utrecht en Tennisschool Tennis op Maat.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.