Clubfit

De 45+ markt is booming en biedt kansen voor tennisverenigingen. De KNLTB speelt hierop in met Clubfit. Hét sportstimuleringsprogramma voor verenigingen om nieuwe 45+ leden aan te trekken.

Clubfit is een programma waarbij de vereniging 45+-ers op een laagdrempelige manier de kans biedt om (weer) te tennissen. Clubfit bestaat uit een kennismakings- en een vervolgtraject. Via het stap voor stap binden van de deelnemers wordt geprobeerd ze lid te maken en te houden bij de vereniging.

Na de kennismakingsperiode krijgen de deelnemers een vervolg aangeboden. Dat bestaat uit tennislessen op dezelfde dag/tijd bij dezelfde tennisleraar en is inclusief lidmaatschap bij de vereniging.

Samenwerking met de gemeente is een belangrijk onderdeel van Clubfit. Samenwerking helpt de vereniging bijvoorbeeld bij het bereiken van de doelgroep en het promoten van het tennisaanbod.

Laagdrempelig

Clubfit is laagdrempelig omdat:

• Er wordt getennist met mensen met eenzelfde profiel (leeftijd, levensfase, ervaring)
• Deelnemers geen materiaal hoeven aan te schaffen
• Deelnamekosten laag zijn
• Tennissen in een groep als gezellig wordt ervaren en ervoor zorgt dat deelnemers gemakkelijk   tennismaatjes ontmoeten
• Deelnemers stap voor stap geïntroduceerd worden in de vereniging

Downloads

Voor verenigingen die Clubfit willen uitvoeren zijn de volgende downloads beschikbaar: 

Deze geeft de tennisleraar inzicht in de motieven van de deelnemers om mee te doen aan Clubfit zodat de tennisleraar zo goed mogelijk kan inspelen op de behoeftes.

Touchtennis: tennis op een ‘rode’ baan

Er weleens aan gedacht om tennis met een rode bal op een kleine baan (rode baan) aan te bieden aan 45+-ers? Als activiteit voor tennissers die niet meer zo fit zijn dat ze de hele baan kunnen belopen en daarom al snel denken dat tennis geen sport voor ze is? Een kleinere baan en een zachtere bal maken tennis heel speelbaar, ook voor mensen die minder fit of minder mobiel zijn.

Met touchtennis wordt tennis meer bekeken als ‘beweegactiviteit’ en niet als competitieve sport. Op die manier kan een kwetsbare groep mensen toch blijven bewegen. De materialen (kleine rackets, zachte ballen en kleine banen) bestaan al jaren. De meeste verenigingen hebben ze zelfs gewoon liggen voor de jeugd. Een kwestie van inzetten bij een andere doelgroep! Touchtennis kan zeker interessant zijn bij samenwerking met de gemeente, de medische sector en welzijnsorganisaties. Zij zien het belang in mensen langer in beweging te houden. Touchtennis biedt die mogelijkheid. Ook voor de meer ervaren tennissers kan touchtennis trouwens een leuke tennisvariant zijn! Weer eens iets anders. Afhankelijk van het niveau, gebruik je de bal en de baan die bij het niveau past. Als de tennisser fitter en mobieler wordt en het tennisniveau stijgt, groei je gewoon een fase verder. Namelijk naar tennis met de oranje bal en vervolgens naar de groene en gele bal (groen en geel = groot veld).