TC de Burght Maastricht

Best practice door: TC de Burght Maastricht

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Het ledenaantal bij TC de Burght in Maastricht voldeed niet aan de verwachting. Dat kan beter! Een nieuwe periode werd met goede moed gestart in het verenigingsleven van de club.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

We hebben vooral gefocust op mogelijkheden voor nieuwe leden om te kunnen integreren binnen de club door vrij toegankelijke ladies evening en seniorenochtend te organiseren naast de al bestaande Ladies Morning en de Herenavond. De deelname is veelbelovend. Ook bij de jeugd stimuleren we tennissen buiten de les om en deelname aan de Worldtour. Bovendien zijn we bezig om de organisatie van een jeugdtenniskamp in september weer nieuw leven in te blazen. We organiseren een dagtour naar Rosmalen op Kids Day.

Daarnaast heeft elk bestuurslid acties gehouden om leden persoonlijk te benaderen voor hulp bij taken die voorheen door commissies gedaan werden. In feite hebben we dus commissietaken opgeknipt omdat gebleken was dat leden niet meer de verplichtingen willen van een commissielidmaatschap. 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Wij hebben vele van de adviezen vanuit de workshops Ledenwerving en Ledenbehoud in praktijk gebracht. Het resultaat is er ook naar. We hebben de laatste jaren nog nooit zoveel nieuwe leden mogen inschrijven.

Via deze benadering en een aparte vrijwilligersavond waar afspraken gemaakt werden, zijn er tot op heden ongeveer 25 leden toegetreden. Daar zijn we blij mee en kunnen vooruit.

Belangrijk blijft om alert te blijven, niet te verslappen, te innoveren en nog meer mensen te betrekken.