Strandvliet en stichting maken tennis toegankelijk voor jeugd

L.T.C Strandvliet

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Vanaf het ontstaan van de Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost in 1997 is het stimuleren van de jeugd om te sporten een van de belangrijkste doelen geweest. De jeugd moet met sport in aanraking komen en daarna ook blijven sporten, zo vinden de stichting en het lokale bestuur van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. De activiteiten van de stichting op een voor iedereen toegankelijke asfalttennisbaan in Reigersbos, sinds 2006 gerenoveerd en onderdeel van een Playground van de Richard Krajicek Foundation, moeten idealiter dan ook gekoppeld worden aan initiatieven van nabijgelegen tennisverenigingen als L.T.C. Strandvliet. Doorstroming naar een vereniging biedt kinderen immers meer mogelijkheden om te blijven sporten en is bovendien goed voor het ledenaantal en dus de toekomst van de vereniging.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Op de Playground Reigersbos worden lessen georganiseerd voor een groot aantal groepen, meestal ingedeeld naar leeftijd. De zaterdagochtend is gereserveerd voor kinderen die voor het eerst kennismaken met tennis. Zij kunnen op dat moment voor het eerst een balletje overslaan. “Een groep die enige tijd les krijgt op de Playground, kan als groep een bezoek brengen aan onze vereniging”, zegt Mariëtte van Driel, bestuurslid van de jeugdcommissie bij Strandvliet. “Kinderen kunnen zo voor het eerst spelen op een echte gravelbaan. Het eerste bezoek aan de vereniging is eigenlijk de eerste stap van een balletje overspelen naar zien wat tennis echt inhoudt en het is voor hen en eventueel hun ouders een mogelijkheid om nader kennis te maken met onze vereniging en onze activiteiten.”

De activiteiten van de stichting worden nog steeds uitgebreid en zijn in de loop der tijd steeds verder geprofessionaliseerd. Ervaren en kundige trainers hebben zich verbonden aan de stichting en zijn in staat talenten, veelal via verenigingen, te begeleiden naar een hoog niveau. Van Driel benadrukt echter dat de samenwerking tussen de stichting en Strandvliet met name betrekking heeft op de breedtesport. “Wij willen de kinderen die hier voor de eerste keer komen, niet te fanatiek benaderen. De drempel moet laag zijn, we willen dat ze plezier hebben in tennis. Als ze meer willen spelen of trainen, kunnen ze dat zelf aangeven.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Hoewel de vinger moeilijk te leggen valt op precieze aantallen, is het duidelijk dat de samenwerking tussen Strandvliet en de Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost in toenemende mate zorgt voor een stroom geïnteresseerde jeugd richting de vereniging. Kinderen en met hen de ouders komen naar de club toe en dat is al winst voor Strandvliet. Van Driel: “Dat gebeurt namelijk niet zomaar, dat mensen naar de club toe komen. Ook met open dagen lukte dat niet, terwijl wij op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd mensen te interesseren. Bovendien resulteert de samenwerking met de stichting in naamsbekendheid en ook dat is belangrijk voor ons. Er zijn steeds meer mensen die weten dat wij bestaan.”

Is dit een samenwerking die ook andere verenigingen kan inspireren? Ja, denkt Van Driel. Een initiatief tot een vergelijkbare samenwerking kan namelijk ook bij een vereniging vandaan komen. “Wij profiteren duidelijk van een heel actieve gemeente, maar een tennisvereniging kan ook zelf contact zoeken met de gemeente. Op de afdeling die zich bezighoudt met sport en bewegen zitten vaak heel actieve mensen die veel willen ondernemen. Dan kun je samen vast tot goede ideeën komen.”