Rijnhuyse trekt ledental op met werkgroep 'Warm Bad'

TV Rijnhuyse

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

In een periode van drie jaar liep het ledenaantal van TV Rijnhuyse uit Nieuwegein harder terug dan gedacht. De verenigingen administreerde de opzeggingen wel, maar had nauwelijks inzicht in de beweegredenen van de opzeggers. Om zowel de terugloop van het ledenaantal te stoppen als de redenen van opzegging beter in kaart te brengen, werd bij Rijnhuyse de werkgroep 'Warm Bad' opgericht.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

De oprichting van Warm Bad kreeg mede gestalte nadat ledenwerving en ledenbehoud tot één van de vier beleidsthema's van Rijnhuyse voor de komende vijf jaar werd bestempeld. Warm Bad inventariseert en initieert acties onder deze noemer. De werkgroep bestaat uit een bestuurslid, vertegenwoordigers van verscheidene doelgroepen en de verenigingstrainer. Warm Bad is inmiddels gestart met de productie van een brochure met de titel 'Welkom bij tennisvereniging Rijnhuyse' en heeft verschillende kennismakingsactiviteiten en wervingsacties opgezet. In het kader van Warm Bad worden ook vertrekkende leden gebeld en gevraagd naar hun beweegredenen.

 

“Warm bad is heel breed en het is een werkgroep in plaats van een commissie, dus het is tijdelijk”, legt voorzitter Rick van Midde uit. “Onder kennismaking vallen onder meer een halfjaarlijkse kennismakingsavond en de tossavonden, waarop je kunt spelen tegen andere leden en zo nieuwe mensen kunt leren kennen.” Rijnhuyse hoopt ook nieuwe leden te vinden onder de mensen die onlangs in de directe omgeving van de vereniging zijn komen wonen. “Een kantoorpand is onlangs omgebouwd tot appartementencomplex en wij hebben de nieuwe bewoners uitgenodigd voor een kennismakingstoernooi op de club eind januari. Ze kunnen komen tennissen en onder genot van een hapje en een drankje hun buren leren kennen. We hebben inmiddels zo'n tien reacties.”


Een aantal activiteiten van Warm Bad op een rij:

  • Welkomstpakket voor nieuwe leden met onder meer handdoek van de club

  • Productie brochure 'Welkom bij tennisvereniging Rijnhuyse'

  • Halfjaarlijkse kennismakingsavond op de club voor potentiële leden

  • Kennismakingstoernooi op de club eind januari voor nieuwe bewoners in de directe omgeving

  • Basisschooltennis voor groepen 3 tot en met 6

  • Opzeggende leden nabellen en vragen naar reden voor opzegging van het lidmaatschap.

Basisschooltennis lijkt in veel opzichten op de schooltennisprojecten die al op verschillende plekken in het land plaatshebben en is in die zin geen vernieuwend idee. “Maar in Nieuwegein bestond het niet, terwijl hier drie tennisverenigingen zijn”, zegt Van Midde. “Wij richten ons op groep 3 tot en met 6 en nemen op de school zelf een les over van de leerkracht om tennis bij de kinderen te introduceren. Met een Tenniskids-evenement halen we geïnteresseerden vervolgens naar de vereniging en de deelnemers die het leuk vonden, bieden wij tien gratis lessen aan.”

Het nabellen van vertrekkende leden is pas net opgestart en harde cijfers zijn dan ook nog niet bekend. De voorzitter durft al wel te concluderen dat opzeggers over het algemeen niet vertrekken uit onvrede. “Het gaat meestal om mensen die gaan verhuizen of om leden die voor een andere sport hebben gekozen.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De ledendaling is in ongeveer een jaar omgebogen naar een groei van rond de tien procent. Met name Basisschooltennis is in korte tijd uiterst succesvol gebleken. Vorig jaar leverde dit project 35 nieuwe leden op. Bovendien lijkt er ook een stijgende lijn waarneembaar in het behoud van leden doordat spelers met de verscheidene nieuwe projecten eerder en sneller aansluiting vinden binnen de club. Inzicht in de redenen van opzeggen moet in de toekomst leiden tot nog meer gerichte acties om leden te behouden.