TC Noordwijk: elk nieuw lid heeft een begeleider

Best practice: TC Noordwijk

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

In maart 2011 verhuisde de Noordwijkse vereniging naar een gloednieuw complex. "Op de openingsdag hadden we een wervingsactie, waarbij mensen voor een schappelijk bedrag lid konden worden", aldus Bosman. "Er meldden zich direct 120 nieuwe leden aan – en later nog eens dertig." Dit succes overviel de vereniging, die tot dat moment 220 leden telde. Want: hoe houd je deze grote groep nieuwkomers vast?"

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

"In overleg met een verenigingsadviseur van de KNLTB hebben we een plan opgesteld om op een structurele manier te zorgen dat nieuwe leden naar je park blijven komen."
TC Noordwijk besloot hiervoor zogenoemde ‘nieuwe-leden-begeleiders’ in te zetten. De vereniging deelt de nieuwkomers in homogene groepjes in, die elk worden toegewezen aan een begeleider. De eerste twee jaar fungeert deze begeleider als persoonlijk aanspreekpunt voor het nieuwe lid. "Persoonlijk contact is heel belangrijk", stelt Bosman. Dit contact begint met een telefonisch gesprek, waarin de begeleider zich 
voorstelt en informeert naar de motieven, verwachtingen en wensen van het nieuwe lid. "Zo krijgen we inzicht in wat ze willen, waar we onze activitei- ten op kunnen afstemmen."

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

In twee jaar tijd organiseert de begeleider vijf bijeenkomsten voor zijn groepje. Daarnaast houdt hij telefonisch contact met ‘zijn’ nieuwkomers, die twee jaar lang gemonitord worden. Volgen ze lessen? Doen ze mee aan competities en andere activiteiten? Bosman: "Daarbij werken we met een kleurensysteem. Nieuwe leden die vaak op het park komen en geïntegreerd zijn, geven we een groen kleurtje. Mensen die we minder vaak zien en niet lessen, geven we aan met oranje. En leden die amper op de baan komen, hebben een rode status. Zo heb je direct zicht op welke leden we extra aandacht moeten geven."