Ledenbehoud door ledenbinding bij TV Sparta

Best practice door: TV Sparta

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Tennis Vereniging Sparta uit Nijkerk heeft al jarenlang te kampen met nieuwe leden die relatief kort lid van de vereniging blijven. Ze hebben onvoldoende tenniscontacten binnen de club. Nieuwe leden kennen vaak minder dan een handvol tennissers en als die stoppen met tennis, door bijvoorbeeld een blessure, dan zegt het nieuwe lid vaak ook op. Bovendien worden ze niet opgemerkt door het bestuur, de tennisschool of de nieuwe leden commissie. Alle energie die is gestoken in het werven van nieuwe leden is dan verloren gegaan.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Bij de ledenwerfactie in 2011 hebben we er voor gezorgd dat nieuwe leden zich sneller thuis voelen. We hebben bestaande leden gevraagd om te helpen met het werven van leden.

We hebben de leden die nieuwe leden hebben geïntroduceerd, een busreis naar de AFAS Tennisclassics aangeboden. 

De nieuwe leden hebben we gratis tennisles aangeboden in kleine groepen van acht mensen. Zo leren ze vanaf dag een sowieso zeven andere leden kennen. 

De ledenwerfactie was voor de vereniging "cash neutraal", dat wil zeggen dat het bedrag dat nieuwe leden betaalden in zijn geheel opging aan een gratis tennisracket, aan twaalf tennislessen, aan de kosten van de KNLTB Ledenpas en aan de kosten van het uitje voor de aanbrengers van de nieuwe leden. De aanbrengers van de nieuwe leden fungeerden bovendien als "mentor" voor het nieuwe lid. Samen met de tennisschool werd in het eerste jaar ook tweemaal een "nieuwe leden toernooi" georganiseerd. Na het eerste toernooi werd meteen een datum geprikt voor een tweede toernooi.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De ledenwerfactie leverde ongeveer 75 nieuwe leden op die vrijwel allemaal nog lid zijn. De winst voor de vereniging zit hem dus in het behoud van leden. De kunst is om dit soort bijzonder aantrekkelijke ledenwerfacties op een goede manier uit te leggen aan bestaande leden door niet alleen de nadruk te leggen op de noodzaak nieuwe leden te werven maar vooral ook om ze voor de vereniging te behouden.

Met de aanbrengers van de nieuwe leden hebben we een geweldig uitje gehad naar de AFAS Tennisclassics. De lege plekken in de bus werden opgevuld door leden die veel voor de vereniging doen. Daarmee verstevigden we de band met leden die zich al jaren met de club verbonden voelen en er niet aan denken onze club te verruilen voor een andere. Vanwege "natuurlijk verloop" binnen de vereniging zijn we ook in 2014 een ledenwerfactie gestart die op die van 2011 lijkt. Er zijn alweer aanmeldingen binnen voor 2015 en 2016.