Jubileumfeest in Sassenheim leidt tot vreugde en nieuwe saamhorigheid op club

Sassenheimse Tennis Vereniging

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

De Sassenheimse Tennis Vereniging wilde eind juni op onvergetelijke wijze het 65-jarig jubileum van de club vieren, waarbij tennis centraal moest staan en waaraan leden van alle leeftijden plezier konden beleven. De club besloot tot een reeks van activiteiten verspreid over een periode van vier dagen waarmee zoveel mogelijk leden aan hun trekken kwamen.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Dat het een feest voor alle leeftijden moest zijn, was belangrijk voor Sassenheim, vooral omdat dat met feestelijke gelegenheden in het verleden lang niet altijd iedereen van de partij was. “Activiteiten eindigden veelal met een feest waar maar een beperkt aantal leden aan meededen”, Aldus Han Verbaas, lid van de jubileumcommissie. “De jeugd was niet van de partij omdat het ’s avonds te laat werd en de ouderen hadden weinig zin in de ‘harde’ muziek. Vandaar dat we vanaf het begin af aan als doel hadden gesteld dat we een evenement wilden organiseren met tennis als rode draad waar ook echt alle leden van jong tot oud plezier aan konden beleven.”

De rode draad van de festiviteiten werd een poging om een ‘officieel’ wereldrecord dubbeltennis te vestigen. Eén vereniging, één tennisbaan, 65 uur dubbeltennis met 260 STV-leden. Elk uur stond een ander viertal van de club op de baan om een dubbelpartij te spelen om uiteindelijk tot een toepasselijk recordaantal van 65 uur tennis te komen. Aangezien de regels van het befaamde Guinness Book of Records geen deelname onder de 16 jaar toelieten en dit niet paste bij de doelstellingen van de club, heeft STV geen registratie van het record aangevraagd.

Rond de recordpoging bedacht de club per leeftijdsgroep een toepasselijke activiteit. “Allereerst hebben we onze hoofddoelstellingen op papier gezet: tennis als rode draad en een event waar alle leden van jong tot oud van konden genieten”, legt Verbaas uit. “Vervolgens hebben we rond de recordpoging bekeken wat we per leeftijdsgroep konden organiseren. Zo hebben we andere commissies zoals de rackettrekgroep, de jeugdcommissie, de 50+ toernooicommissie en de barcommissie ingeschakeld om met ideeën te komen. Dit resulteerde in een vol programma met activiteiten zoals het Krasse Knarren Tennis Toernooi, het Hyundai Tie Break Toernooi, het Captain's diner en het Bierfest, ondersteund door muziek, enkele springkussens, een haringparty en goede catering.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Aangezien er geen vaste indeling was voor de recordpoging, speelde iedereen door elkaar: oud tegen jong en bijvoorbeeld een 'vijfje' tegen een 'achtje'. “Dit leverde mooie momenten op waar mensen elkaar beter leerden kennen. Er ontstond een samenhorigheid tussen leden die een verenging nodig heeft”, merkt Verbaas verheugd op.

De club had zich tijdens haar jubileumactiviteiten bovendien verbonden aan een inzameling voor woonzorgcentrum de Bernardus om haar inwoners een feestelijke dag te bezorgen. Tijdens de festiviteiten en voorafgaand aan de jubileumdagen werd fanatiek geld opgehaald. Verbaas: “Een goed doel was niet de inzet van onze jubileumviering, maar toch hebben we het lokale verzorgingstehuis een financiële schenking kunnen doen waar de bewoners weer eens van in de watten gelegd konden worden.” De club haalde een indrukwekkend bedrag van ruim € 1.000 op.

Het jubileumfeest leidde echter tot meer mooie dingen. “Een aantal evenementen zoals het Bierfest, het Captain's diner en het Hyundai Tie Break Toernooi staan nu al op de agenda van volgend jaar. Binnen de vereniging is een aantal mensen opgestaan dat het voortouw neemt om van genoemde activiteiten een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Samenhorigheid was het sleutelwoord tijdens onze jubileumviering, de gehele vereniging was bezig om er met elkaar iets moois van te maken… En dat is gelukt!”