Jeugdtennislessen combineren met activiteiten en wedstrijden bij Elckerlyc

Best practice door: T.V. Elckerlyc

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

‘Jeugd’ is binnen een tennisvereniging één van de (vele) doelgroepen. Het is een doelgroep die echter wel extra aandacht verdient, mede vanwege de vergrijzing van onze vereniging. Als bestuur kregen wij het signaal dat (veel) jeugdleden alleen tennislessen volgden en weinig ‘vrij speelden’ of deelnamen aan activiteiten. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en om aantrekkelijk te blijven voor andere potentiële jeugdleden hebben we, in samenspraak met tennisschool de Kloek, gezocht naar een nieuwe aanpak voor (potentiële) jeugdleden.  Om tennislessen te volgen moet je lid zijn van een vereniging... Het streven is om ‘meer tennis’ te bieden, wat leuker is voor de jeugd en financieel aantrekkelijker (en draaglijker) is voor de ouders.

(Ouders van) jeugdleden betalen een maandbedrag aan de vereniging. Inbegrepen in dit bedrag is het lidmaatschap, tennislessen en (verplichte) deelname aan activiteiten. Zo worden jeugdleden gestimuleerd om meer te gaan tennissen, wordt tennis leuker voor de jeugd EN financieel draaglijker voor de ouders. Ook zijn de tennisleraren op deze manier meer betrokken bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Uiteraard hebben wij goede afspraken gemaakt met tennisschool de Kloek. Het moet immers ook financieel aantrekkelijk zijn voor zowel de vereniging als de tennisschool om te investeren in een nieuwe opzet. 

Wat houdt Tenniskids bij Elckerlyc in? Door middel van een jaarprogramma worden  lidmaatschap, lessen, wedstrijden, uitwisselingen, instuiven en andere activiteiten aangeboden. Zodra je je aanmeldt voor Tenniskids word je automatisch ingedeeld en ontvang  je een overzicht met waar en wanneer alle tennisactiviteiten plaatsvinden. Uiteindelijk is het de bedoeling om binnen een jaar 32 lessen en 30 speelmomenten te creëren.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De nieuwe opzet is dit jaar ingevoerd. Het ledental bij de jeugd is gegroeid. De jeugdleden worden gestimuleerd om naast het lessen ook aan de worldtour en andere activiteiten deel te nemen. Zo is er altijd een tweede spelmoment naast de tennisles en raken de jeugdleden aan de vereniging verbonden. We hopen de concurrentie met andere sporten aan te gaan!