ABC voor nieuwe leden van TC Noordwijk

TC Noordwijk

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

TC Noordwijk vindt het belangrijk dat nieuwe leden snel hun weg weten te vinden op de vereniging. De achterliggende reden is het zo klein mogelijk houden van het verloop onder startende leden. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Om deze groep de benodigde aandacht te geven, heeft TC Noodwijk zogenaamde Nieuwe-Leden-Begeleiders aangesteld. Dit zijn leden die het leuk vinden om nieuwe leden wegwijs te maken binnen de vereniging en die het een uitdaging vinden om ervoor te zorgen dat nieuwe leden binnen twee jaar hun eigen netwerk binnen de vereniging hebben.

Een Nieuwe-Leden-Begeleider ontfermt zich over zo'n tien nieuwe leden gedurende de eerste twee jaar van het lidmaatschap. Hij of zij komt uit dezelfde doelgroep als de nieuwe leden. De Nieuwe-Leden-Begeleider heeft gedurende die twee jaar minimaal zes keer persoonlijk contact met zijn of haar nieuwe leden.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De pdf van de folder die door TC Noordwijk wordt gebruikt is hier te downloaden.

Het inzetten van de Nieuwe-Leden-Begeleiders en samenstellen van deze wegwijzer voor startende leden zorgt ervoor dat starters sneller de weg vinden binnen uw vereniging en dat ze het gevoel krijgen dat er moeite wordt gedaan voor de starters en dat ze zich sneller 'thuis' voelen. Op deze manier blijven nieuwe leden vaker behouden voor de vereniging.

Zie ook dit krantenartikel voor meer informatie.