Wegam (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen)

Met de Wegamverzekering verzekert de vereniging zich voor aansprakelijkheid door schade die hun werknemers oplopen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden, terwijl zij een motorvoertuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn.

Alles over de Wegam

Wie zijn er verzekerd?

De werknemers en de uitzendkrachten van alle bij de KNLTB aangesloten verenigingen die zich voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering expliciet hebben aangemeld.

Welke bedragen zijn verzekerd?

€ 2.500.000,- maximaal per aanspraak
€ 5.000.000,- maximaal per verzekeringsjaar

Hoe zit de dekking in elkaar?

Basisdekking

De basisverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade als bestuurder, in- of opzittende van een motorvoertuig. Ook vermogensschade die een werknemer lijdt, omdat de werkgever (de vereniging) zijn zorgplicht niet voldoende is nagekomen, is hiermee verzekerd.

Aanvullende dekking

De aanvullende dekking dekt schade aan het voertuig van de werknemer wanneer het voertuig niet elders volledig casco is verzekerd, en de werkgever (de vereniging)voor deze schade aansprakelijk is. Is het voertuig wel elders verzekerd, dan vergoedt de verzekeraar in ieder geval het verlies aan no-claimkorting tot maximaal twee jaar en het eventueel betaalde eigen risico.

Polisvoorwaarden

Download hier de polisvoorwaarden.

Wat is mijn bewijs van verzekering?

Na 1 april van ieder jaar wordt een polis op de website geplaatst met vermelding van  de deelnemende verenigingen.

Wat is de premie?

De premie wordt betaald door de KNLTB.

Hoe kan ik me aanmelden?

Wanneer de vereniging deelneemt aan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, wordt deze standaard aangemeld voor de Wegamverzekering. U hoeft zich in dat geval  niet apart aan te melden. Als de vereniging niet deelneemt aan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan is het ook niet mogelijk om deel te nemen aan de Wegamverzekering.

Als u zich aanmeldt voor 1 april gaat de verzekering in per 1 januari van het huidige jaar. Bij aanmelding na 1 april gaat de verzekering in per 1 januari van het volgende jaar.

Heeft u al een Wegamverzekering? Dan kunt u deze opzeggen door een brief naar uw huidige verzekeraar te sturen. Download hier de voorbeeldbrief.

Hoe kan ik een schade melden?

Direct na het ontvangen van een aanspraak of zodra u denkt dat u beroep moet doen op de Wegamverzekering, vragen wij u direct contact op te nemen met de schadeafdeling. Bel  (073) 692 47 57 of mail claims.zakelijk@vlc-partners.nl