Bestuurdersaansprakelijkheid

Ieder mens maakt fouten. Ook als bestuurder kunt u een steekje laten vallen. Steeds vaker worden bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders dekt de persoonlijke aansprakelijkheid in uw specifieke hoedanigheid van bestuurder. De verzekering voorziet in een bescherming van uw privévermogen tot maximaal het verzekerde bedrag.Alles over de collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wie zijn er verzekerd?

Alle bij de KNLTB aangesloten verenigingen die zich hiervoor expliciet hebben aangemeld.

Bekijk hier de lijst met deelnemers.

Welke bedragen zijn verzekerd?

Per vereniging € 1.000.000,- per aanspraak per verzekeringsjaar met een maximum van € 10.000.000,- per verzekeringsjaar voor alle verenigingen tezamen.

Hoe zit de dekking in elkaar?

De dekking bestaat uit twee elementen:

  • Schadevergoeding: Het bedrag van de schadevergoeding inclusief de wettelijke rente daarover, die verzekerde gehouden is aan derden te betalen. Verzekeraars vergoeden dit bedrag ook als het op basis van een schikking  is vastgesteld.
  • Verweer en advies: De kosten van verweer en advies, al dan niet in een procedure en onverschillig of de aanspraken wel of niet gegrond zijn. Daarin zijn tevens begrepen de kosten van rechtsbijstand in verband met een tegen verzekerde ingestelde strafvervolging.

Download hier de polisvoorwaarden.

Wat is mijn bewijs van verzekering?

Na 1 april van ieder jaar wordt de lijst van deelnemende verenigingen op de website geplaatst, de lijst is te downloaden onder “Wie zijn er verzekerd?”.

Wat is de premie?

Verzekeringspremie € 22,- per vereniging per jaar.
Kosten dienstverlening Van Lanschot Chabot € 7,- per vereniging per jaar.
21 % assurantiebelasting € 6,09.
Totaal € 35,09 per vereniging per jaar

Deze premie wordt bij u in rekening gebracht via de KNLTB.

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden door het aanvraagformulier volledig in te vullen en in te sturen. Download hier het aanvraagformulier.

U kunt dit formulier mailen naar Willem.Heijman@vlc-partners.nl of opsturen naar:

Van Lanschot Chabot B.V.
T.a.v. de heer W. Heijman
Postbus 1999
5200 BZ ‘s-Hertogenbosch

Als u zich aanmeldt voor 1 april gaat de verzekering in per 1 januari van het huidige jaar. Bij aanmelding na 1 april gaat de verzekering in per 1 januari van het volgende jaar. 

Heeft u al een verzekering? Dan kunt u deze opzeggen door een brief naar uw huidige verzekeraar te sturen. Download hier de voorbeeldbrief.

NB Vereiste voor het afsluiten van deze verzekering is dat uw vereniging een positief eigen vermogen heeft.

Schade melden

Direct na het ontvangen van een aanspraak of zodra u denkt dat u beroep moet doen op de aansprakelijkheidsverzekering, vragen wij u direct contact op te nemen met de schadeafdeling. Bel  (073) 692 47 57 of mail claims.zakelijk@vlc-partners.nl

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.