Modelovereenkomsten

De modellen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het afdelingsreglement van omni-verenigingen kunnen als basis gebruikt worden door de vereniging.

Het bestuur van de KNLTB dient de concepten goed te keuren.